Mỗi tuần một chuyên đề

Hạn mức tính thuế TNCN đối với tiền thuê nhà được tính theo thu nhập Gross

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4571/TCT-DNNCN ngày 7/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc xác định số thuế TNCN.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp lao động người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, nhận lương Net (không bao gồm thuế) tại Việt Nam và từ nước ngoài, đồng thời được Công ty Việt Nam trả thay tiền thuê nhà thì hạn mức 15% tổng thu nhập chịu thuế để khấu trừ thuế TNCN đối với tiền thuê nhà được xác định theo thu nhập Gross.

Cách thức quy đổi thu nhập Net thành thu nhập Gross thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Ngoài ra, lưu ý, trường hợp lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế để khai quyết toán là thu nhập toàn cầu (phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam), không phân biệt nơi trả.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA