Phạt đến 20% nếu khai nộp thiếu tiền thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 61433/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định xác định số thuế TNCN từ tiền lương tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế TNCN.

Theo hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội, "thu nhập tính thuế năm" để khai quyết toán thuế TNCN của người lao động là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng trong năm được xác định theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp đơn vị trả thu nhập kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (mức phạt là 20% số tiền thuế khai thiếu).

Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN cho người lao động ủy quyền quyết toán thuế, thực hiện theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước); 40 ngày làm việc (nếu hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước) (Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA