Mỗi tuần một chuyên đề

Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án sẽ không được miễn thuế nếu quên thông báo Danh mục

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4029/TCHQ-TXNK ngày 27/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy chính và miễn thuế.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp Công ty nhập khẩu máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa XNK nhưng không đăng ký Danh mục máy móc thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo đúng hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 14/2014/TT-BTC thì không được phân loại mã số theo máy chính.

Ngoài ra, trường hợp Công ty có dự án ưu đãi đầu tư thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 nhưng không thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không đáp ứng điều kiện, thủ tục được miễn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA