Mỗi tuần một chuyên đề

Phân biệt Nợ 331 và Nợ 242

  • Thread starter thmdc
  • Ngày gửi
T

thmdc

Sơ cấp
18/1/23
2
0
1
21
Như tiêu đề, em chưa phân biệt được 2 loại trên, 1 là ứng trước cho người bán, 2 là chi phí trả trước. Khi nào thì ghi nợ 331 khi nào thì ghi nợ 242 ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tâm An

Tâm An

Tư vấn Kế toán online
16/2/21
75
21
8
tuvan.webketoan.vn
Bạn đọc kỹ hướng dẫn hạch toán của 2 tài khoản này đi, rồi thắc mắc chổ nào ta trao đổi tiếp:

Bên Nợ TK 242:
Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.

Bên Nợ TK 331:
- Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
- Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao;
- Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;
- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
- Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán.
- Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
Như tiêu đề, em chưa phân biệt được 2 loại trên, 1 là ứng trước cho người bán, 2 là chi phí trả trước. Khi nào thì ghi nợ 331 khi nào thì ghi nợ 242 ạ?
Đơn giản: Mua hàng chưa trả tiền là nợ (331)
Không muốn đưa vào chi phí một lần mà đưa vào nhiều lần là TK 242
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA