Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 386/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho DNCX, nếu hàng hóa này được tiêu dùng trong DNCX, đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Việc lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, Công ty được lập phiếu xuất kho để vận chuyển hàng ra cửa khẩu và sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu sẽ lập hóa đơn.

Nguon: Luatvietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA