Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Công văn hướng dẫn việc xuất trình hóa đơn, chứng từ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX sau khi triển khai áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo đó, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp được nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp mới phải nộp hóa đơn GTGT kèm theo hồ sơ hải quan thông qua hệ thống hải quan điện tử.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, thực hiện theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA