Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 23830/CTHN-TTHT ngày 17/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với cả hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng khách hàng. Trên hóa đơn vẫn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và xác định giá tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp bán voucher cho khách hàng (sử dụng dịch vụ) thì phải lập hóa đơn và thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các khoản chi nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều