Thuê gia công nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK có được hoàn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3193/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên phụ liệu nhập khẩu tại chỗ (A12) để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì được xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu để sản xuất bán thành phẩm, sau đó giao bán thành phẩm cho doanh nghiệp khác gia công, hoàn thiện rồi nhận lại sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu ra nước ngoài thì không thuộc diện được hoàn thuế nguyên liệu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA