Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5188/TCHQ-TXNK ngày 2/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp một Công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình NSXXK (loại hình E31), sau đó giao một phần nguyên liệu nhập khẩu cho Công ty khác chế biến theo hợp đồng hợp tác sản xuất, giữa các bên có phát hành hóa đơn GTGT khi giao nguyên liệu và trả sản phẩm thì giao dịch trao đổi hàng hóa giữa 02 Công ty này không đáp ứng quy định về gia công lại hàng hóa NSXXK theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP nên không được miễn thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA