Gộp báo cáo tài chính

  • Thread starter Natalie123
  • Ngày gửi
N

Natalie123

Sơ cấp
6/1/23
14
2
3
28
Mình có vấn đề sau nhờ các anh/chị/bạn hỗ trợ với:
Công ty mình thành lập ngày 01/11/2022, hiện tại em dự tính là gộp BCTC năm 2022 và năm 2023.
1. Mình có làm công văn nộp lên thuế để gộp BCTC nhưng thuế đuổi về kêu là cứ làm, anh/chị/bạn có kinh nghiệm gì trong việc này không nhỉ?
2. Trường hợp mình gộp BCTC rồi thì mình có cần tạm nộp thuế TNDN năm 2022 không nhỉ? Qúy 4 mình có phát sinh số thuế phải nộp, nhưng mình đã gộp thì mình làm quyết toán cho năm 2023 luôn thì không cần nộp 2022 mà năm 2023 mình sẽ nộp luôn. Mình tìm nhiều căn cứ pháp lý để xử lý vấn đề này nhưng không ra, anh/chị/bạn có thông tin hay từng xử lý vấn đề này cho mình xin thông tin với ạ? Cảm ơn anh/chị/bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
826
315
63
1. QĐ vv được gộp kỳ báo cáo tài chính:
Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:
"4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng."

Căn cứ theo khoản 2, 3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:
"3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng."

Bạn cứ làm công văn gửi bp 1 cửa, họ từ chối sẽ có công văn từ chối, từ chối bằng lời nói không có giá trị.

2. VV thời điểm tạm nộp thuế TNDN tạm tính được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2022.
Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Về bản chất thuế TNDN được tạm nộp hàng quý, chứ không phải chờ quyết toán năm mới nộp.
QDPL đang để trong năm nộp ít nhất 80% thì sẽ không bị phạt chậm nộp.
Nên theo ý kiến của mình, để đỡ lăn tăn, bạn cân dòng tiền để nộp thì hợp lý hơn. Thờiđiểm nộp chậm nhất là kỳ thuế Q4.2023.
 
N

Natalie123

Sơ cấp
6/1/23
14
2
3
28
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA