Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 213/HQTPHCM-GSQL ngày 3/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Thủ tục khai hải quan đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Theo đó, trường hợp sản phẩm tái chế là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy; trường hợp không phải là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX, được miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 gồm: hàng hóa xuất khẩu từ DNCX ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX; hàng hóa chuyển từ DNCX này sang DNCX khác.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA