Mỗi tuần một chuyên đề

Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3851/TCHQ-TXNK ngày 16/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa.

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 26 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021, đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước được giải quyết sau ngày 31/3 năm kế tiếp thuộc một trong các trường hợp sau đây, cơ quan hải quan sẽ tiến hành thu thập thông tin khai nộp thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp từ cơ quan thuế để xem xét việc hoàn thuế:

- Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, pháp luật khác và đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Doanh nghiệp là thành viên trong một tập đoàn mà tập đoàn đó đang bị khởi tố vụ án hình sự hoặc thành viên khác trong tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên;

- Doanh nghiệp không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa;

- Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA