Mỗi tuần một chuyên đề

Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9300/CTHN-TTHT ngày 6/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa.

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi xuất hàng hóa bán lưu động, doanh nghiệp được sử dụng phiếu xuất kho để làm chứng từ lưu thông trên đường.

Thời điểm lập hóa đơn đối với hàng bán lưu động là khi chuyển giao hàng hóa cho người mua.

Về cách tra cứu thông tin HĐĐT phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Banh203
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA