Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 18556/CTHN-TTHT ngày 5/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với hoạt động dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thì chịu thuế GTGT với thuế suất 5% theo quy định tại khoản 15 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Học Kế Kiểm

Học Kế Kiểm

Sơ cấp
26/12/22
10
1
3
25
Công văn số 18556/CTHN-TTHT ngày 5/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với hoạt động dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thì chịu thuế GTGT với thuế suất 5% theo quy định tại khoản 15 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net

Cho em hỏi, ví dụ như hàng phần mềm là không chịu thuế, nhưng theo công văn này thì dịch vụ đào tạo phát triển phần mềm có chịu thuế 5% không ạ?
Còn dịch vụ triển khai phần mềm thì vẫn là không chịu thuế phải không ạ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA