Mỗi tuần một chuyên đề

Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1323/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cơ sở kinh doanh nước sạch thuộc diện áp dụng HĐĐT không mã và thuộc trường hợp gửi Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT phát sinh trong tháng hoặc quý cho cơ quan thuế thì phải gửi đúng theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT ban hành tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP (không có tiêu thức "tổng tiền phí bảo vệ môi trường").

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA