Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5708/BTC-QLCS ngày 5/6/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương.

Theo Bộ Tài chính, thời hạn thu tiền sử dụng đất đối với đất trúng đấu giá cũng áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Cụ thể, người trúng đấu giá đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất trong thời hạn là 30 ngày và nộp tiếp 50% số tiền sử dụng đất còn lại trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, cần lưu ý, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA