Mỗi tuần một chuyên đề

THỰC HÀNH NLKT

  • Thread starter Sanganh
  • Ngày gửi
Sanganh

Sanganh

Sơ cấp
24/6/23
4
0
1
20
Tại 1 doanh nghiệp sản xuất có tình hình sau đây:
- Vật liệu A tồn kho đầu kì: 2.000kg x 10.050 đ/kg
- Trong kì phát sinh các nghiệp vụ nhấp xuất vật liệu như sau:
(1) Mua nhập kho 3000kg, giá mua 10000đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chi phí vận chuyển 300.000 đ, trả bằng tiền mặt toàn bộ
(2) Xuất 3500kg để sử dụng
(3) Mua nhập kho 4000kg, giá mua 9.950 đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chưa trả tiền người bán, chi phí chuyển 520.000đ trả bằng tiền mặt
(4) Xuất 4000 kg để sản xuất sản phẩm
(5) Mua nhập kho 1.000kg, giá mua 10.050 đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua đã trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí vận chuyển 100.000đ trả bằng tiền mặt

Yêu cầu
- Định khoản và phản ánh vào tiài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
- Tính trị giá vật liệu xuất sử dụng tính theo phương pháp
+ Nhập trước xuất trước
+ Phương pháp đơn giá bình quân liên hoàn (DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên)
 

Similar threads

lexuanthinh
Trả lời
0
Lượt xem
836
lexuanthinh
LTPT0602
Trả lời
10
Lượt xem
2K
W
Hường Phương
Trả lời
0
Lượt xem
1K
Webketoan và Sinh viên
Hường Phương
Hường Phương
L
Trả lời
1
Lượt xem
3K
leshin

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA