Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4943/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy.

Tổng cục Hải quan cho rằng, kho ngoại quan nếu đáp ứng định nghĩa về khu phi thuế quan (theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13), đồng thời là khu vực hải quan riêng (theo khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14) thì hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định thì cũng không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA