Hàng hóa nhập khẩu cũng được giảm 2% thuế GTGT từ 1/7/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn lưu ý một số nội dung về áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 1/7/2023 đối với hàng hóa nhập khẩu và cách khai báo hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT trên tờ khai hải quan.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT bao gồm các hàng hóa đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, trừ một số hàng hóa không được giảm thuế GTGT được quy định tại khoản 1 Điều 1 và liệt kê chi tiết tại Phụ lục I, II, III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP .

Về khai báo mã HS, đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III (Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT) thì chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Riêng các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT, doanh nghiệp phải chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất 8% và chỉ được khai báo thuế suất 8% đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 1/7/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA