Các điểm mới của Biểu thuế MFN và Non-MFN áp dụng từ 15/7/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3173/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2023 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/05/2023 về biểu thuế.

Công văn lưu ý các điểm mới thay đổi của Biểu thuế XNK ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu thông thường ban hành tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg, có hiệu lực áp dụng từ 15/7/2023.

Theo đó, đối với Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, có một số điều chỉnh sau: thống nhất áp dụng thuế suất ưu đãi 5% đối với các mặt hàng phân bón (trừ một số mã hàng được hưởng thuế suất 0%); giảm thuế xuất khẩu ưu đãi than củi từ 10% xuống 5%; tăng thuế xuất khẩu ưu đãi kẽm, thiếc chưa gia công từ 5% lên 10%.

Đối với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có một số điều chỉnh sau: giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của Ethanol từ 15% xuống 10%; áp dụng thuế suất ưu đãi 50% cho tất cả các sản phẩm thuốc lá thuộc nhóm 24.04; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mã hàng nhóm 2710.12 từ 20% xuống 10%; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của mã hàng 2710.19.90 và 2710.20.00 từ 5% xuống 0%; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của lốp cao su mới từ 25% xuống 20%.

Đối với Biểu thuế nhập khẩu thông thường, điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu thông thường về 0% cho một số mã hàng sau: 2710.19.90, 2710.20.00, 2713.90.00, 2901.22.00.

Ngoài ra, một điểm mới đáng lưu ý nữa của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP là đã sửa đổi điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô, đặc biệt đã gỡ bỏ điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA