Ai sẽ ký trên biên bản hủy 04/SS-HDDT

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,025
410
83
46
Ninh Thuận
Trường hợp này bên em chưa phát sinh: Bên em đã làm mẫu 04/SS-HDDT gửi CQT rồi và lập thoả thuận giữa 2 bên là Biên bản huỷ hoá đơn.
- Lý do huỷ: Xuất sai pháp nhân công ty
Vậy bên pháp nhân công ty đúng sẽ ký biên bản huỷ hay pháp nhân công ty xuất sai sẽ ký ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,665
1,367
113
50
TP.HCM
Trường hợp này bên em chưa phát sinh: Bên em đã làm mẫu 04/SS-HDDT gửi CQT rồi và lập thoả thuận giữa 2 bên là Biên bản huỷ hoá đơn.
- Lý do huỷ: Xuất sai pháp nhân công ty
Vậy bên pháp nhân công ty đúng sẽ ký biên bản huỷ hay pháp nhân công ty xuất sai sẽ ký ạ?
Đã là Biên bản thì các bên có tên trên BB phải đồng ký đóng dấu.
 
  • Love
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA