khấu trừ 10% lương 2tr/lần là ntn ạ!

  • Thread starter xuân KT086
  • Ngày gửi
xuân KT086

xuân KT086

Sơ cấp
29/12/22
40
17
8
26
A/C cho em hỏi lương 2tr/lần khấu trừ 10% là ntn ạ. E có đọc rất nhiều topic khác nhau nhưng vẫn chưa hiểu nó có nghĩa ntn ạ. 2tr/lần có nghĩa là trong tháng đó có nhiều lần thanh toán cho NLĐ đó lên đến mức 11tr phải khấu trừ, hay cứ phải lương trên 2tr là phải khấu trừ. Em lấy ví dụ là cty e tổng thu nhập của 1 ng lao động tầm 6-7tr trong 1 tháng thì có phải khấu trừ 10% đó k ạ. Xin anh chị cho e 1 lời góp ý chân thành vs ạ, em còn non nên nh thứ e còn tìm tòi nh lắm ạ, E xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuân KT086

xuân KT086

Sơ cấp
29/12/22
40
17
8
26
mn giúp em vs ạ
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,665
1,367
113
50
TP.HCM
A/C cho em hỏi lương 2tr/lần khấu trừ 10% là ntn ạ. E có đọc rất nhiều topic khác nhau nhưng vẫn chưa hiểu nó có nghĩa ntn ạ. 2tr/lần có nghĩa là trong tháng đó có nhiều lần thanh toán cho NLĐ đó lên đến mức 11tr phải khấu trừ, hay cứ phải lương trên 2tr là phải khấu trừ. Em lấy ví dụ là cty e tổng thu nhập của 1 ng lao động tầm 6-7tr trong 1 tháng thì có phải khấu trừ 10% đó k ạ. Xin anh chị cho e 1 lời góp ý chân thành vs ạ, em còn non nên nh thứ e còn tìm tòi nh lắm ạ, E xin cảm ơn
"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế
......
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."


Trên đây là trích nguyên văn đoạn VBPL mà em đề cập.
Có thể hiểu là
(1) Nếu trong 01 tháng mà chi nhiều khoản từ 2 triệu trở xuống cho cùng 1 người lao động.
(2) Hoặc tháng nào cũng chi 1 khoản 2 triệu trở xuống và trên 3 tháng thì không áp dụng được quy định này.
=> Nếu thuộc trường hợp (1), được xem là tổng thu nhập trên 2tr đồng => phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả. Nếu NLĐ đã có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nhận thu nhập, đồng thời ước tính tổng thu nhập cả năm (từ tất cả các nguồn thu nhập) của người này không đến mức phát sinh thuế TNCN thì lập cam kết thu nhập, sẽ không phải khấu trừ thuế.
=> Nếu thuộc trường hợp (2) thì được xem là có thu nhập thường xuyên, thì sẽ áp biểu thuế luỹ tiến.
 
  • Love
Reactions: xuân KT086
xuân KT086

xuân KT086

Sơ cấp
29/12/22
40
17
8
26
"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế
......
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."


Trên đây là trích nguyên văn đoạn VBPL mà em đề cập.
Có thể hiểu là
(1) Nếu trong 01 tháng mà chi nhiều khoản từ 2 triệu trở xuống cho cùng 1 người lao động.
(2) Hoặc tháng nào cũng chi 1 khoản 2 triệu trở xuống và trên 3 tháng thì không áp dụng được quy định này.
=> Nếu thuộc trường hợp (1), được xem là tổng thu nhập trên 2tr đồng => phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả. Nếu NLĐ đã có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nhận thu nhập, đồng thời ước tính tổng thu nhập cả năm (từ tất cả các nguồn thu nhập) của người này không đến mức phát sinh thuế TNCN thì lập cam kết thu nhập, sẽ không phải khấu trừ thuế.
=> Nếu thuộc trường hợp (2) thì được xem là có thu nhập thường xuyên, thì sẽ áp biểu thuế luỹ tiến.
dạ e cảm ơn c nhiều ạ
 
  • Love
Reactions: Viet Huong

Similar threads

Học Kế Kiểm
Trả lời
3
Lượt xem
4K
Thuế TNCN
Viet Huong
Viet Huong
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
17K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
T
Trả lời
3
Lượt xem
18K
Thuế TNCN
Viet Huong
Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA