A/C HƯỚNG DẪN E VỀ CÁCH VIẾT CHỪNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN VỚI Ạ

  • Thread starter phạmQuyên94
  • Ngày gửi
P

phạmQuyên94

Sơ cấp
8/9/21
1
0
1
29
BÊN E CÓ 1 BẠN THỬ VIỆC VÀO THÁNG 5 VÀ ĐC NHẬN THU NHẬP VÀO THÁNG 6 DƯỚI 2 TRIỆU
SAU ĐÓ VÀO THÁNG 6 BẠN NÀY CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC VỚI CÔNG TY VÀ ĐẾN THÁNG 9 BẠN NÀY ĐÃ NGHỈ VIỆC.
SAU ĐÓ ĐẾN CUỐI THÁNG 11 QUAY LẠI CÔNG TY THỬ VIỆC LẠI TỪ ĐẦU VÀ MỨC THU NHẬP THỰC NHẬN VÀO THÁNG 12 LÀ TRÊN 2TRIEU ĐỒNG VÀ E ĐÃ KHẤU TRỪ 10% THU NHẬP Ở THÁNG NÀY.
GIỜ NGƯỜI LAO ĐỘNG HỌ YÊU CẦU E VIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN KHẤU TRỪ THÌ E VIẾT MỖI THU NHẬP THÁNG 12. HAY E PHẢI VIẾT TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 12 Ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

xuân KT086
Trả lời
3
Lượt xem
17K
Thuế TNCN
xuân KT086
xuân KT086
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
22K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
17K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Học Kế Kiểm
Trả lời
3
Lượt xem
4K
Thuế TNCN
Viet Huong
Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA