Anh chị giúp em bài này với ạ

  • Thread starter NQuyen@
  • Ngày gửi
N

NQuyen@

Sơ cấp
11/9/23
1
0
1
20
Ngày 01/01/2015 Ngân hàng PVBank chi nhánh TP.HCM tiến hành giải ngân cho khách hàng là Công ty TNHH MTV Á vay 300.000.000đồng bằng tiền mặt, kì hạn 24 tháng lãi suất 11.5%/năm, lãi và gốc trả một lần vào cuối kì. Tài sản đảm bảo là một căn nhà trị giá 700.000.000 đồng. Yêu cầu: Hạch toán các bút toán liên quan từ lúc giải ngân cho khách hàng vay đến lúc thu nợ trong 2 trường hợp sau: 1. Khách hàng trả gốc và lãi đúng hạn bằng tiền mặt. 2. Quả hạn 2 năm khách hàng vẫn không thể thanh toán nợ gốc và lãi cho Ngân hàng nên Ngân hàng đã tiến hành xử li tài sản được thế chấp và số tiền nhận được từ việc bán tài sản này là 710.000.000 đồng, chi phí bản TSĐB là 6.000.000 đồng. Biết rằng: Ngân hàng dự thu tiền lãi vào ngày cuối tháng và lãi suất quá hạn áp dụng bằng 1,5 lần lãi suất cho vay trong hạn.
 
B

Banh203

Sơ cấp
17/1/22
16
11
3
1/ Trả đúng kỳ
1.1/ Khi vay:N 111/C 341: 300tr.
1.2/ Trả lãi vay: N635/C 112 : 300tr x 11.5% x 24 tháng.
2/ Bán tài sản ( giả thiết là không có khấu hao và không biết nguyên giá TSCĐ)
2.1/ TS đứng tên công ty:
a/ khi bán ts:
N112:710tr - 6tr
N811: 6tr
C 211: 710tr - 6tr.
b/ NH thu lãi:
b.1/ N635/C112 : 300tr x 11.5% x 24 tháng.
b.2/ trả tiền phạt: N811/C 112:300tr x (( 11.5% x 1.5) - 11.5%) x 24 tháng
2.2/ TS đứng tên GĐ : không hạch toán khi bán tài sản.Chỉ hạch toán khi trả tiền vay như 2.1.b, thay 112 bằng 341: vay tiền GĐ để trả nợ vay.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Banh203

Sơ cấp
17/1/22
16
11
3
1/ Trả đúng kỳ
1.1/ Khi vay:N 111/C 341: 300tr.
1.2/ Trả lãi vay: N635/C 112 : 300tr x 11.5% x 24 tháng.
2/ Bán tài sản ( giả thiết là không có khấu hao và không biết nguyên giá TSCĐ)
2.1/ TS đứng tên công ty:
a/ khi bán ts:
N112:710tr - 6tr
N811: 6tr
C 211: 710tr - 6tr.
b/ NH thu lãi:

b.1/ N635/C112 : 300tr x 11.5% x 24 tháng.
b.2/ trả tiền phạt: N811/C 112:300tr x (( 11.5% x 1.5) - 11.5%) x 24 tháng
2.2/ TS đứng tên GĐ : không hạch toán khi bán tài sản.Chỉ hạch toán khi trả tiền vay như 2.1.b, thay 112 bằng 341: vay tiền GĐ để trả nợ vay.
Chị chỉnh sửa một chút cho phần 1 + 2:
1.2/ Trả nợ gốc: N314/C112 : 300tr.
2.2.
-Trả nợ gốc : N341/C112: 300tr.
2.2.1: trả lãi vay: hạch toán như 2.1.b2 và thêm bút toán vay tiền cá nhân ( GĐ hoặc người đứng tên tài sản): N 112/C 341: toàn bộ tiền gốc,lãi và phạt cho ngân hàng.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA