Nguyên giá tài sản cố định

  • Thread starter giahuong
  • Ngày gửi
G

giahuong

Guest
2/8/04
62
0
0
Truy cập trang
Công ty tôi mới mua một chiếc xe oto theo hình thức trả góp ngân hàng (trả tiền khoảng hơn 20000 USD, còn lại là vay ngân hàng trong vòng 3 năm). Ngoài giá trị của chiếc xe oto thể hiện trên hóa đơn VAT, chúng tôi còn phải trả thêm một số chi phí khác như:
+ Mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự
+ Phí mở tài khoản và duy trì tài khoản ở ngân hàng cho vay
+ Thuế trước bạ
+ Lắp thêm một số options cho xe
+ Phí đăng kiểm
+ Phí công chứng hợp đồng cầm cố

Vậy nguyên giá của tài sản cố định trên được tính như thế nào? Những khoản nào trong các khoản nêu trên sẽ tính vào nguyên giá của tài sản cố định?

Thuế trước bạ theo tôi hiểu sẽ tính vào các khoản thuế và lệ phí nộp cho Nhà nước? Như vậy có đúng không?

Vì không phải là người làm kế toán chuyên nghiệp nên bây giờ tôi đang phải mày mò nhiều thứ; vậy nên sẽ có một số câu hỏi làm mọi người mắc cười!

Mong sớm nhận được giải đáp từ những "pro. accountant".

Thanks!!!!!!!!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Theo tôi vấn đề bạn đưa ra rất hay và không phải là buồn cười chút nào!
Đây là ý kiến của tôi nhé:
- Chỉ có thuế trước bạ và việc lắp thêm một số option cho xe mới được đưa vào nguyên giá
- Bạn chỉ hạch toán vào TK thuế và lệ phí nộp cho nhà nước (TK 3339) khi bạn đã có bằng chứng xác định chuyện phải trả khoản này mà bạn lại chưa trả thì mới sử dụng TK này!

Nợ: TK 211 Nguyên giá xe
Có: TL 3339 phải trả thuế trước bạ

- Nếu bạn trả trực tiếp bằng tiền mặt thì ghi có vào 111 không cần sử dụng TK 3339
- Phí công chứng, phí mở TK không đưa vào nguyên giá mà vào 642
- Phí đăng kiểm, bảo hiểm không gắn liền với xe nên cũng đưa vào nguyên giá

Mong nhận được ý kiến phản hồi từ nhiều người
 
Q

QAA

Guest
Phí đăng kiểm, bảo hiểm không gắn liền với xe nên cũng đưa vào nguyên giá

Mình chưa hiểu ý của OverAC chổ này.

To giahuong:
Bạn nên đọc thông tư 89/2002/BTC phát hành vào ngày 9/10/2002:

"2.1- Tr­êng hîp mua TSC§ h÷u h×nh theo ph­ng thøc tr chËm, tr gãp:
- Khi mua TSC§ h÷u h×nh theo ph­ng thøc tr chËm, tr gãp vµ ®­a vÒ sö dông ngay cho ho¹t ®éng SXKD, ghi:
Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ - ghi theo gi¸ mua tr tiÒn ngay)
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã)
Nî TK 242 - Chi phÝ tr tr­íc dµi h¹n (PhÇn l·i tr chËm lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn phi thanh to¸n trõ (-) gi¸ mua tr tiÒn ngay trõ (-) thuÕ GTGT (nÕu cã)
Cã TK 331 - Phi tr cho ng­êi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n).
- §Þnh kú, thanh to¸n tiÒn cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 331 - Phi tr cho ng­êi b¸n
Cã TK 111, 112 (Sè phi tr ®Þnh kú bao gåm c gi¸ gèc vµ l·i tr chËm, tr gãp phi tr ®Þnh kú).
§ång thêi tÝnh vµo chi phÝ theo sè l·i tr chËm, tr gãp phi tr cña tõng kú, ghi:
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh
Cã TK 242 - Chi phÝ tr tr­íc dµi h¹n."

Theo mình thì đưa vào NG gồm có 3 khoản: Thuế trước bạ, Phí đăng kiểm và lắp thêm options cho xe.

Chúc bạn thành công :two:
 
Q

QAA

Guest
Ủa sao nó ra chữ gì lạ vậy? mình ko biết cách sửa. Ai biết xin chỉ giùm :thank :thank :thank
 
G

giahuong

Guest
2/8/04
62
0
0
Truy cập trang
QAA ơi,

Tư vấn của bạn mình không đọc được vì hình như nó bị phá font thì phải. Mình vẫn đánh tiếng Việt bình thường mà không cần Vietkey đâu.

Trả lời lại mình được không?

cảm ơn nhé!
 
P

ptty

Guest
14/6/04
54
0
0
xyz
Truy cập trang
Mình cũng có chỗ không hiểu:
Theo mình thì đưa vào NG gồm có 3 khoản: Thuế trước bạ, Phí đăng kiểm và lắp thêm options cho xe.
Phí đăng kiểm làm sao lại được đưa vào nguyên giá nhỉ?
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
QAA chép từ công văn ra nên bị không giống kiểu font rồi. Lần sau nhớ convert qua font unicode trước khi chép qua QAA nhé.

Có người đồng minh với mình rồi QAA ơi :leu:
Phí đăng kiểm đâu có phải là chỉ đăng kiểm một lần rồi sử dụng luôn đâu mà đưa vào nguyên giá! Chiếc xe đó còn phải đăng kiểm dài dài. thì không lẻ lần nào đăng kiểm là một lần điều chỉnh nguyên giá!
 
H

hong hot

Cao cấp
Originally posted by giahuong@Aug 3 2004, 01:44 PM
+ Mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự
+ Phí mở tài khoản và duy trì tài khoản ở ngân hàng cho vay
+ Thuế trước bạ
+ Lắp thêm một số options cho xe
+ Phí đăng kiểm
+ Phí công chứng hợp đồng cầm cố

Thuế trước bạ theo tôi hiểu sẽ tính vào các khoản thuế và lệ phí nộp cho Nhà nước? Như vậy có đúng không?

Vì không phải là người làm kế toán chuyên nghiệp nên bây giờ tôi đang phải mày mò nhiều thứ; vậy nên sẽ có một số câu hỏi làm mọi người mắc cười!

Mong sớm nhận được giải đáp từ những "pro. accountant".

Thanks!!!!!!!!!!!!!!

Việc xác định nguyên giá TSCĐ phải căn cứ vào tính chất của khoản chi phí phát sinh, cần bám vào nguyên tắc các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.

- Mua bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự: Tôi nghĩ không đưa vào nguyên giá vì chi phí này liên quan đến sử dụng tài sản đó chứ không phải là hình thành trạng thái "ready for use". Tương tự như với phí đăng kiểm.

- THuế trước bạ, đương nhiên là tính vào nguyên giá vì nó liên quan đến việc xác định tính sở hữu của tài sản.

- Lắp thêm một số option cho xe: theo quan điểm của tôi, nếu các option này làm tăng lợi ích kinh tế tương lai và có thể đảm bảo giá trị có thể thu hồi của tài sản thì có thể ghi nhận là nguyên giá, nếu không có thể ghi thẳng vào chi phí trong kỳ.

- Phí công chứng hợp đồng cầm cố. thực ra khoản chi phí này không lớn nên không cần quan tâm. Tuy nhiên, nếu xét bản chất thì chi phí này liên quan đến hoạt động tài chính nhiều hơn là hoạt động đầu tư mặc dù nó ăn theo hoạt động đầu tư.

Với việc sử dụng tài khoản đẻ phản ánh phí TB thì tôi đồng quan điểm với OAC.
 
G

giahuong

Guest
2/8/04
62
0
0
Truy cập trang
cảm ơn hong_hot nhé. Mình hiểu vấn đề rồi. Thêm một câu hỏi nữa là phí công chứng và mua bảo hiểm theo bạn sẽ được hạch toán vào tài khoản nào?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đúng như bác hong hot nói ! theo mình thì những chi phí nho nhỏ đấy bạn tính vào chi phí quản lý cũng không vấn đề gì !
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Việc xác định nguyên giá TSCĐ phải căn cứ vào tính chất của khoản chi phí phát sinh, cần bám vào nguyên tắc các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.

- Mua bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự: Tôi nghĩ không đưa vào nguyên giá vì chi phí này liên quan đến sử dụng tài sản đó chứ không phải là hình thành trạng thái "ready for use". Tương tự như với phí đăng kiểm.

- THuế trước bạ, đương nhiên là tính vào nguyên giá vì nó liên quan đến việc xác định tính sở hữu của tài sản.

- Lắp thêm một số option cho xe: theo quan điểm của tôi, nếu các option này làm tăng lợi ích kinh tế tương lai và có thể đảm bảo giá trị có thể thu hồi của tài sản thì có thể ghi nhận là nguyên giá, nếu không có thể ghi thẳng vào chi phí trong kỳ.

- Phí công chứng hợp đồng cầm cố. thực ra khoản chi phí này không lớn nên không cần quan tâm. Tuy nhiên, nếu xét bản chất thì chi phí này liên quan đến hoạt động tài chính nhiều hơn là hoạt động đầu tư mặc dù nó ăn theo hoạt động đầu tư.

Với việc sử dụng tài khoản đẻ phản ánh phí TB thì tôi đồng quan điểm với OAC.

Em thấy đề tài này hay à nha, xin ké ý kiến

1. Loại ngay khỏi nguyên giá phần lãi trả chậm, kế toán phải tự tính toán phần này theo giá trị hợp lý.

2. Các option thì phải phân loại option nào có giá trị sử dụng lâu dài, cái nào không ; món nào có giá trị ngắn thì đi thẳng vào chi phí hoạt động .

Em còn đang băn khoăn nè : sau khi tính xong thì giá mua ngay vẫn cao hơn giá thị trường thì có đưa vào 211 toàn bộ không ??:friend:
 
hoangyeu

hoangyeu

Trung cấp
29/5/07
177
1
0
17
Hà nội
cái mà được khấu hao đó chỉ là nguyên giá và thuế trước bạ thôi, còn mua các phụ kiện thì cho vào chi phí.
 
T

tannguyet

Guest
3/11/07
48
0
6
TPHCM
Mọi người cho em hởi chúc.Cty em cũng mới mua 1 chiếc xe tải,zậy tiền mua xe,đóng thùng xe va trước bạ em đưa vào tk 2411 rồi sau đó kết chuyển vào tk 2113,em làm như thế có được không,hay đưa trực tiếp vào tk 2113 luôn.Cty em mua xe ngày 28/12/2007 em tính sang năm 2008 khấu hao luôn hay em vẫn khấu hao mấy ngày cuối tháng.Cảm ơn nhiều
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mọi người cho em hởi chúc.Cty em cũng mới mua 1 chiếc xe tải,zậy tiền mua xe,đóng thùng xe va trước bạ em đưa vào tk 2411 rồi sau đó kết chuyển vào tk 2113,em làm như thế có được không,hay đưa trực tiếp vào tk 2113 luôn.Cty em mua xe ngày 28/12/2007 em tính sang năm 2008 khấu hao luôn hay em vẫn khấu hao mấy ngày cuối tháng.Cảm ơn nhiều
Mua xe mà cần đóng thùng mới dùng được thì bạn hạch toán qua 2411.
Khấu hao xe từ ngày đưa xe vào sử dụng (sau khi đã hoàn thành đóng thùng).
 
T

thuytien2903

Guest
6/1/08
4
0
0
44
Binh Duong
Trường hợp như thế này các bạn giúp mình định khoản được không, mình là dân ko chuyên nên còn non nớt lắm, giúp mình nhé.Thanks!
 
Q

quanghuycenter

Guest
11/12/08
2
0
0
daklak
Mình cũng có chỗ không hiểu:

Phí đăng kiểm làm sao lại được đưa vào nguyên giá nhỉ?

vì phí đăng kiểm và bảo hiểm
lần đầu nên đưa vào nguyên giá ,còn đăng kiểm và BH lần sau đó là tách rời mà phải không OveAC
 
Q

quanghuycenter

Guest
11/12/08
2
0
0
daklak
phí đăng kiểm lần đầu đưa vào nguyên giá còn phí bảo hiểm đưa vào TK 242 phân bổ dần từng tháng trong năm, còn sau thì ĐK thì TK 642 tính chi phí
 
sukyo

sukyo

Gã lang thang cô đơn...
6/5/08
501
3
18
Rừng xanh.....
Trích QĐ 206:
1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
a. Tài sản cố định hữu hình mua sắm:
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ...
Trường hợp tài sản cố định hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá tài sản cố định mua sắm là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử ; lệ phí trước bạ... Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá của tài sản cố định hữu hình theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay.
 
L

levanninh

Sơ cấp
25/1/10
44
0
0
34
hà đông hà nội
nguyên giá TSCĐ

Công ty tôi mới mua một chiếc xe oto theo hình thức trả góp ngân hàng (trả tiền khoảng hơn 20000 USD, còn lại là vay ngân hàng trong vòng 3 năm). Ngoài giá trị của chiếc xe oto thể hiện trên hóa đơn VAT, chúng tôi còn phải trả thêm một số chi phí khác như:
+ Mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự
+ Phí mở tài khoản và duy trì tài khoản ở ngân hàng cho vay
+ Thuế trước bạ
+ Lắp thêm một số options cho xe
+ Phí đăng kiểm
+ Phí công chứng hợp đồng cầm cố

Vậy nguyên giá của tài sản cố định trên được tính như thế nào? Những khoản nào trong các khoản nêu trên sẽ tính vào nguyên giá của tài sản cố định?

Thuế trước bạ theo tôi hiểu sẽ tính vào các khoản thuế và lệ phí nộp cho Nhà nước? Như vậy có đúng không?

Vì không phải là người làm kế toán chuyên nghiệp nên bây giờ tôi đang phải mày mò nhiều thứ; vậy nên sẽ có một số câu hỏi làm mọi người mắc cười!

Mong sớm nhận được giải đáp từ những "pro. accountant".

Thanks!!!!!!!!!!!!!!

Theo tôi NGTSCĐ=giá nua trên hoá đơn+ Mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự+ Thuế trước bạ+ Lắp thêm một số options cho xe+ Phí đăng kiểm+ Phí công chứng hợp đồng cầm cố+(thuế VAT)
Có thuế VAT trong TH DN bạn nộp thuế theo p2 trực tiếp.
Và không có thuế trong TH DN bạn nộp thuế theo p2 khấu trừ.
Còn cách tính thuế VAT thì chắc bạn cũng đã biết.
Đó là ý kiến của riêng tôi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA