Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Việc khấu trừ thuế TNCN đối với một số khoản chi hỗ trợ, quà tặng, thưởng cho nhân viên được Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý như sau:

- Nếu là khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên thì được miễn khấu trừ thuế TNCN (điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

- Nếu là khoản chi trúng thưởng trong các cuộc thi và giá trị giải thưởng trên 10 triệu đồng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Nếu là khoản lợi ích ngoài tiền lương, tiền công (bằng tiền hoặc không bằng tiền) thì phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Nếu là quà tặng bằng hiện vật không mang tính chất tiền lương, tiền công và không thuộc các khoản quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO