Kế toán dịch vụ Spa

H

Hiền Hồ 99

Sơ cấp
29/2/24
1
0
1
28
Mình làm kế toán Spa. Cho mình hỏi, nếu trong tháng bên spa không phát sinh doanh thu, và không phát sinh bất cứ dịch vụ Spa nào. Thì lương nhân viên làm dịch vụ Spa (bình thường sẽ hạch toán vào 154, để kết chuyển qua 632), nhưng trong tháng không phát sinh doanh thu phải hạch toán như thế nào ạ. Và công cụ dụng cụ (phục vụ dịch vụ Spa) những tháng không có doanh thu có thể tạm dừng phân bổ không?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,700
1,381
113
50
TP.HCM
Mình làm kế toán Spa. Cho mình hỏi, nếu trong tháng bên spa không phát sinh doanh thu, và không phát sinh bất cứ dịch vụ Spa nào. Thì lương nhân viên làm dịch vụ Spa (bình thường sẽ hạch toán vào 154, để kết chuyển qua 632), nhưng trong tháng không phát sinh doanh thu phải hạch toán như thế nào ạ. Và công cụ dụng cụ (phục vụ dịch vụ Spa) những tháng không có doanh thu có thể tạm dừng phân bổ không?
Về nguyên tắc kế toán, trong thời gian DN không có doanh thu nhưng vẫn hoạt động (vẫn mở cửa kinh doanh - chứ không phải thông báo tạm ngưng KD) thì kế toán vẫn trích khấu hao và phân bổ nhưng chi phí này sẽ ghi vào CPQL và bị loại khi tính thuế TNDN.
Những chi phí phát sinh trong kỳ không có doanh thu đều ghi CPQL, tuy nhiên CP lương, thuê mặt bằng, điện nước hoặc khấu hau / phân bổ CCDC, .... phục vụ quản lý trong thời gian này vẫn được tính là chi phí hợp lý.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA