Kế toán ngân hàng

  • Thread starter Anleeeeeejdbdjs
  • Ngày gửi
Anleeeeeejdbdjs

Anleeeeeejdbdjs

Sơ cấp
17/9/23
1
0
1
20
Ngân hàng thu nợ đến hạn của công ty XNX H có số dư 300.000.000đ. thời hạn vay là 6 tháng, lãi suất cho vay 12%/năm, trả nợ khi đến hạn. Ngân hàng thu nợ trước, thu lãi sau. Biết rằng TK tiền gửi của công ty XNK H có 250.000.000đ, công ty không được ngân hàng cho gia hạn nợ thêm. Số tiền lãi vay công ty còn phải thanh toán cho ngân hàng là 3.000.000đ (NH đã dự thu số lãi cho vay trên). hạch toán nghiệp vụ phát sinh
TRƯỜNG HỢP NÀY NGÂN HÀNG HẠCH TOÁN NHƯ NÀO Ạ?
 

Xem nhiều