định khoản như thế nào đây?

 • Thread starter DHH
 • Ngày gửi
DHH

DHH

Thành viên thân thiết
23/11/06
359
0
16
ha noi
#1
trong một ủy nhiệm chi có nội dung thanh toán là :" chuyển tiền để thanh toán", UNC có một điểm làm mình không rõ :
Trên UNC ghi :
-đvị trả tiền : Công ty A
- tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
-đvị nhận tiền : Công ty A
-tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
Vây tại sao đvị trả tiền và nhận tiền đều giống nhau và cùng tại một ngân hàng thế nhỉ

Một UNC khác thì có ghi :
Mua ngoại tệ để trả lãi vay(USD) và gốc vay( USD)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào? áp dụng tỷ giá nào ?

Công ty tớ có mua một lô hàng , tiền đã trả nhưng khi cty tớ nhận hàng thì thiếu hàng , nên người bán đã trả lại số tiền chỗ hàng thiếu mà cty tớ đã trả cho họ, trong quá trình chuyển tiền về phải mất một khoản phí , khoản phí đó khoảng mấy trăm nghìn đồng. Vì để giữ mqh làm ăn nên gđốc của tớ nói cho vào chi phí khoản phí đó, nhưng vđ là cho vào loại chi phí nào thì tớ kg rõ?


- Sự khác nhau giữa 2 định khoản :
N133/C3331
N3331/ C133


- Cty tớ có hai hóa đơn phải trả người bán như sau:

Hđ VAT số 1 ngày 24/10/06:số tiền chưa thuế :10.917.210=680.20USD*16050
VAT :1.091.721
Tổng :12.008.931
Hđ VAT số 2 ngày 29/1/07:số tiền chưa thuế :18.702.981=1165.44USD*16048
VAT : 1.870.298
Tổng :20.573.279

Ngày 22/12 /06Thanh toán cho hđ số 1 bằng tiền đô là 500USD(1phiếu chi)
Sau đó ngày 10/1/07thanh toán số tiền còn lại của hđ số 1 và hđ số 2 là 10triệu đồng tiền việt .(1 phiếu chi)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào đây, với tỷ giá nào ?


- Hđ thứ 3 ngày 30/11 có tỷ giá là 16080*249.13USD=4.005.947 và 400.595đ tiền thuế , tổng cộng là 4.406.542đ, vậy nếu chi làm 2 lần thì mỗi lần trả sẽ đkhoản như thế nào và tỷ giá áp dụng ? có phải khi chi thì hđ ghi số tiền nào thì chi cũng là số tiền đó kg ?
Ví dụ hđ ghi số tiền phải trả là :4.406.542đ thì khi chi ở thời điểm nào đi nữa thì cũng phải chi đúng số tiền là :4.406.542đ , có phải căn cứ vào tỷ giá ngày chi không ?
Nói chung các nghiệp vụ lq đến ngoại tệ là tớ kg rõ lắm nên mong các bạn chỉ giùm mình nhé / Cảm ơn nhiều.
 
Sửa lần cuối:
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#2
L

Lê Trung Nguyên

Thành viên thân thiết
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
#3
trong một ủy nhiệm chi có nội dung thanh toán là :" chuyển tiền để thanh toán", UNC có một điểm làm mình không rõ :
Trên UNC ghi :
-đvị trả tiền : Công ty A
- tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
-đvị nhận tiền : Công ty A
-tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
Vây tại sao đvị trả tiền và nhận tiền đều giống nhau và cùng tại một ngân hàng thế nhỉ[/qoute]
bạn xem lại có phải 2 tài khoản khác nhau không?

Một UNC khác thì có ghi :
Mua ngoại tệ để trả lãi vay(USD) và gốc vay( USD)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào? áp dụng tỷ giá nào ? [/qoute]
theo mình thì hạch toán:
Nợ 311, 315: theo tỷ giá ghi sổ kế toán
Nợ 635: số lỗ tỷ giá hối đoái
Có 112,111: tỷ giá ghi sổ ké toán
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007
hoặc
Nợ 311, 315: theo tỷ giá ghi sổ kế toán
Nợ 515: số lãi tỷ giá hối đoái
Có 112,111: tỷ giá ghi sổ ké toán
Đồng thời ghi đơn bên Có TK 007

Công ty tớ có mua một lô hàng , tiền đã trả nhưng khi cty tớ nhận hàng thì thiếu hàng , nên người bán đã trả lại số tiền chỗ hàng thiếu mà cty tớ đã trả cho họ, trong quá trình chuyển tiền về phải mất một khoản phí , khoản phí đó khoảng mấy trăm nghìn đồng. Vì để giữ mqh làm ăn nên gđốc của tớ nói cho vào chi phí khoản phí đó, nhưng vđ là cho vào loại chi phí nào thì tớ kg rõ? [/qoute]
cái này trong hợp đồng mua bán phải ghi rõ chi này bên nào chịu, nếu bên bạn chịu thì bên kia phải chuyển chứng từ thu phí của ngân hàng để bên bạn làm cơ sở hạch toán, đưa vào TK 6422 thuế, phí và lệ phí.


- Sự khác nhau giữa 2 định khoản :
N133/C3331
N3331/ C133 [/qoute]
N3331/C133: là bút toán được thực hiện vào cuối tháng khi kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.
N133/C3331: tôi chỉ thấy bút toán này áp dụng cho trường hợp kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312) để xác định số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ.


- Cty tớ có hai hóa đơn phải trả người bán như sau:

Hđ VAT số 1 ngày 24/10/06:số tiền chưa thuế :10.917.210=680.20USD*16050
VAT :1.091.721
Tổng :12.008.931
Hđ VAT số 2 ngày 29/1/07:số tiền chưa thuế :18.702.981=1165.44USD*16048
VAT : 1.870.298
Tổng :20.573.279

Ngày 22/12 /06Thanh toán cho hđ số 1 bằng tiền đô là 500USD(1phiếu chi)
Sau đó ngày 10/1/07thanh toán số tiền còn lại của hđ số 1 và hđ số 2 là 10triệu đồng tiền việt .(1 phiếu chi)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào đây, với tỷ giá nào ?


- Hđ thứ 3 ngày 30/11 có tỷ giá là 16080*249.13USD=4.005.947 và 400.595đ tiền thuế , tổng cộng là 4.406.542đ, vậy nếu chi làm 2 lần thì mỗi lần trả sẽ đkhoản như thế nào và tỷ giá áp dụng ? có phải khi chi thì hđ ghi số tiền nào thì chi cũng là số tiền đó kg ?
Ví dụ hđ ghi số tiền phải trả là :4.406.542đ thì khi chi ở thời điểm nào đi nữa thì cũng phải chi đúng số tiền là :4.406.542đ , có phải căn cứ vào tỷ giá ngày chi không ?
Nói chung các nghiệp vụ lq đến ngoại tệ là tớ kg rõ lắm nên mong các bạn chỉ giùm mình nhé / Cảm ơn nhiều.
Hạch toán nhập xuất kho là bình thường rồi nhé, còn hạch toán theo tỷ giá nào thì về nguyên tắc việc qui đổi đồng ngoại tệ ra đồng VN phải căn cứ vào tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch là tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước VN công bố để ghi sổ kế toán.
Vài dòng trao đổi theo cách hiểu của tôi, có gì chưa đúng thì trao đổi thêm nhé.
 
Sửa lần cuối:
T

teppi135

Không nản chí
16/2/06
110
0
0
Hà Nội
#4
trong một ủy nhiệm chi có nội dung thanh toán là :" chuyển tiền để thanh toán", UNC có một điểm làm mình không rõ :
Trên UNC ghi :
-đvị trả tiền : Công ty A
- tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
-đvị nhận tiền : Công ty A
-tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
Vây tại sao đvị trả tiền và nhận tiền đều giống nhau và cùng tại một ngân hàng thế nhỉ

Một UNC khác thì có ghi :
Mua ngoại tệ để trả lãi vay(USD) và gốc vay( USD)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào? áp dụng tỷ giá nào ?

Công ty tớ có mua một lô hàng , tiền đã trả nhưng khi cty tớ nhận hàng thì thiếu hàng , nên người bán đã trả lại số tiền chỗ hàng thiếu mà cty tớ đã trả cho họ, trong quá trình chuyển tiền về phải mất một khoản phí , khoản phí đó khoảng mấy trăm nghìn đồng. Vì để giữ mqh làm ăn nên gđốc của tớ nói cho vào chi phí khoản phí đó, nhưng vđ là cho vào loại chi phí nào thì tớ kg rõ?


- Sự khác nhau giữa 2 định khoản :
N133/C3331
N3331/ C133


- Cty tớ có hai hóa đơn phải trả người bán như sau:

Hđ VAT số 1 ngày 24/10/06:số tiền chưa thuế :10.917.210=680.20USD*16050
VAT :1.091.721
Tổng :12.008.931
Hđ VAT số 2 ngày 29/1/07:số tiền chưa thuế :18.702.981=1165.44USD*16048
VAT : 1.870.298
Tổng :20.573.279

Ngày 22/12 /06Thanh toán cho hđ số 1 bằng tiền đô là 500USD(1phiếu chi)
Sau đó ngày 10/1/07thanh toán số tiền còn lại của hđ số 1 và hđ số 2 là 10triệu đồng tiền việt .(1 phiếu chi)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào đây, với tỷ giá nào ?


- Hđ thứ 3 ngày 30/11 có tỷ giá là 16080*249.13USD=4.005.947 và 400.595đ tiền thuế , tổng cộng là 4.406.542đ, vậy nếu chi làm 2 lần thì mỗi lần trả sẽ đkhoản như thế nào và tỷ giá áp dụng ? có phải khi chi thì hđ ghi số tiền nào thì chi cũng là số tiền đó kg ?
Ví dụ hđ ghi số tiền phải trả là :4.406.542đ thì khi chi ở thời điểm nào đi nữa thì cũng phải chi đúng số tiền là :4.406.542đ , có phải căn cứ vào tỷ giá ngày chi không ?
Nói chung các nghiệp vụ lq đến ngoại tệ là tớ kg rõ lắm nên mong các bạn chỉ giùm mình nhé / Cảm ơn nhiều.
Thứ nhất, UNC có cùng tên DN và cùng Ngân hàng nhưng có cùng số TK ko?
vì có thể Cty chuyển tiền từ TK tiền gửi để trả vào TK tiền vay.
Thứ hai, chí phí chuyển tiền mà bạn phải thanh toán hộ cho bên trả hạch toán vào Nợ TK 635
Thứ ba, sự khác nhau của hạch toán thuế GTGT
+ Nếu số thuế GTGT còn được khấu trừ nhiều hơn số thuế GTGT phải nộp, hạch toán:
Nợ TK3331/Có TK1331
+ Hạch toán thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì có:
Nợ TK 1331/Có TK3333 (Chứ ko phải là TK3331)
 
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#5
trong một ủy nhiệm chi có nội dung thanh toán là :" chuyển tiền để thanh toán", UNC có một điểm làm mình không rõ :
Trên UNC ghi :
-đvị trả tiền : Công ty A
- tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
-đvị nhận tiền : Công ty A
-tại Ngân hàng : NN và PTNT Q.BĐình
Vây tại sao đvị trả tiền và nhận tiền đều giống nhau và cùng tại một ngân hàng thế nhỉ
Bạn kiểm tra kỹ số tài khoản nhé, có thể đây là nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản tiền Việt sang USD, hoặc USD sang Việt, bởi một công ty thường mở hai tài khoản Việt và ngoại tệ trên 1 ngân hàng (số tài khoản khác nhau).

Một UNC khác thì có ghi :
Mua ngoại tệ để trả lãi vay(USD) và gốc vay( USD)
Vậy theo các bạn định khoản như thế nào? áp dụng tỷ giá nào ?
Tức là bạn đã có khoản vay ngân hàng bằng USD, mà vay USD thì phải trả bằng USD, bạn sẽ nộp tiền vào tài khoản tiền Việt, sau đó dùng tài khoản tiền Việt này chuyển sang tài khoản tiền USD để mua USD theo tỷ giá bán của ngân hàng. Sau đó ngân hàng trích tài khoản tiền gửi USD này vào tài khoản tiền vay của bạn để trả lãi vay và lãi gốc theo khế ước.
Quy trình là như vây. Bạn nghiên cứu và cho vào các tài khoản phù hợp.
Về áp dụng tỷ giá thì tùy bạn thôi, bạn có thể áp dụng tỷ giá hạch toán, hoặc tỷ giá thực tế. Tỷ giá thực tế được ghi ngay trên chứng từ ngân hàng (tiền VND) đó, bạn chú ý là sẽ thấy ngay.
Công ty tớ có mua một lô hàng , tiền đã trả nhưng khi cty tớ nhận hàng thì thiếu hàng , nên người bán đã trả lại số tiền chỗ hàng thiếu mà cty tớ đã trả cho họ, trong quá trình chuyển tiền về phải mất một khoản phí , khoản phí đó khoảng mấy trăm nghìn đồng. Vì để giữ mqh làm ăn nên gđốc của tớ nói cho vào chi phí khoản phí đó, nhưng vđ là cho vào loại chi phí nào thì tớ kg rõ??
Nếu ý xếp đã thế thì bạn cho vào 635 cũng được mà (cho vào đó cho đơn giản).

- Sự khác nhau giữa 2 định khoản :
N133/C3331
N3331/ C133

Bạn có thể giở sách ra nghiên cứu thì hay hơn và chi tiết hơn.
N3331/C133 là bút toán để kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ (cái này phải làm hàng tháng).
Còn cái N133/C3331 thì mình chỉ nghĩ là bút toán được sử dụng điều chỉnh khi phát hiện có chênh lệch về thuế GTGT.

Còn các vấn đề còn lại thì mình xin tư vấn cho bạn thế này nè :
Bạn luôn phải quan niệm là trên sổ kế toán mình phải thể hiện là tiền VNđ (trừ trường hợp cá biệt).
Bạn áp dụng tỷ giá thực tế hay tỷ giá hạch toán?
và bạn sử dụng thêm tài khoản 413 để điều chỉnh các chênh lệch về tỷ giá
Và cuối cùng làm sao cho thể hiện được tính cân đối của nghiệp vụ và tính chính xác của tài khoản.
Chúc bạn thành công.:bigok:
 
M

minhtuan

Sơ cấp
31/5/07
16
0
0
35
BINHDINH
#6
công ty bạn đang áp dung hình thức kê khai thuế như thế nào, nghiệpvụ đó cung đơn giản thôi bạn ơi
lãi tỷ giá thì bạn đưa vào TK 515 (doanh thu hoạt động tài chính)
Lỗ tỷ giá thì bạn đưa vào TK 635 (chi phí tài chính )
Còn tỷ vào nghiệp vụ mà bânhchj toán thôi chứ khó khăn chi bạn
 
P

phunglam

Thành viên thân thiết
#7
TK thuế NK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu) không có đối ứng với TK 1331
Thuế GTGT hàng NK phải nộp
N1331
C33312
Còn
N3331
C1331
là thuế GTGT đầu vào được KT
Nếu số thuế GTGT đầu ra lớn số đầu vào KT thì chênh lệch phải nộp
N3331
C111,112
Còn thuế đầu ra thấp hơn thì còn dư N1331 (theo một vài Chi Cục Thuế không cho KT hết, chỉ cho KT tương ứng đầu ra) hoặc Dư N3331 (nơi nào cho KT hết).
 
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#8
Còn thuế đầu ra thấp hơn thì còn dư N1331 (theo một vài Chi Cục Thuế không cho KT hết, chỉ cho KT tương ứng đầu ra) hoặc Dư N3331 (nơi nào cho KT hết).
Bạn ơi, không có chi cục nào cho KT hết cả, theo sách kế toán mình học thì chỉ kết chuyển cuối tháng từ 1331 sang 3331 phần thuế GTGT được khấu trừ (phần này cao nhất là bằng phát sinh có của 3331 trong tháng). tức là để lại dư nợ 1331 chứ không kết chuyển hết.
 
H

hoacaphe83

Thành viên thân thiết
31/7/07
249
1
18
35
TP.Hồ Chí Minh
#9
Khi cty mình đem hàng đi khuyến mãi cho khách hàng ở hội trợ triển lãm thì hàng đem đi khuyến mãi đó hạch toán như thế nào?Mong webketoan giup mình với!
Theo mình thì:
- Khi đem hàng đi KM:
Nợ 157
Có 156
- Khi triển lãm xong:Những hàng nào đã KM và viết HD rồi thì:
No 641
Co 512
Co 3331
Đồng thời phải phản ánh Giá vốn
Nợ 632
Có 157

Theo mình là như vậy không biết anh chị nào có ý kiến hay hơn không?
 

Thành viên trực tuyến

 • tuyet0504
 • ngonginh
 • Phan Huyền Ngọc
 • lethanhqlda
 • valentine1011
 • thanthihoa89
 • thuva123
 • VOTHOM
 • daongocnam0603
 • DuyThanhPerfume
 • Doãn Thanh Nga
Xem nhiều