tE1??i điểm xuất hóa đơn

  • Thread starter giahuong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
G

giahuong

Guest
2/8/04
62
0
0
Truy cập trang
Giahuong có một câu hỏi này nhờ mọi người giải đáp giúp:

Công ty mình ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền hình với một khách hàng; rồi sau đó mua lại dịch vụ đó từ một công ty khác để hưởng tiền chênh lệch giữa hai hóa đơn (hóa đơn bên mình xuất ra và hóa đơn đầu vào của hợp đồng đó). Thời gian quảng cáo trên truyền hình của sản phẩm đó diễn ra từ ngày 5/8 đến 20/8; và thông thường phải đến ngày kết thúc của đợt quảng cáo đó thì mới làm thanh lý hợp đồng và xác nhận tổng gía trị thực tế của hợp đồng (vì đôi khi đăng ký theo lịch trình A nhưng vì một số lý do đài truyền hình phải phát lệch đi chút ít và có thể thay đổi giá trị hợp đồng). Vậy thời điểm muộn nhất mà mình phải xuất hóa đơn cho khách hàng là khi nào? theo mình biết thì người bán phải xuất hóa đơn ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, kể cả khi chưa được thanh toán. Nhưng trong trường hợp như trên thì mình có thể xuất hóa đơn vào ngày 21/8 hoặc 22/8 được không (thưong là cùng với ngày ký biên bản thanh lý hợp đồng)?

Mong được các bạn giải đáp giúp.

:thank :thank :thank :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

giahuong

Guest
2/8/04
62
0
0
Truy cập trang
Giahuong có một câu hỏi này nhờ mọi người giải đáp giúp:

Công ty mình ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền hình với một khách hàng; rồi sau đó mua lại dịch vụ đó từ một công ty khác để hưởng tiền chênh lệch giữa hai hóa đơn (hóa đơn bên mình xuất ra và hóa đơn đầu vào của hợp đồng đó). Thời gian quảng cáo trên truyền hình của sản phẩm đó diễn ra từ ngày 5/8 đến 20/8; và thông thường phải đến ngày kết thúc của đợt quảng cáo đó thì mới làm thanh lý hợp đồng và xác nhận tổng gía trị thực tế của hợp đồng (vì đôi khi đăng ký theo lịch trình A nhưng vì một số lý do đài truyền hình phải phát lệch đi chút ít và có thể thay đổi giá trị hợp đồng). Vậy thời điểm muộn nhất mà mình phải xuất hóa đơn cho khách hàng là khi nào? theo mình biết thì người bán phải xuất hóa đơn ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, kể cả khi chưa được thanh toán. Nhưng trong trường hợp như trên thì mình có thể xuất hóa đơn vào ngày 21/8 hoặc 22/8 được không (thưong là cùng với ngày ký biên bản thanh lý hợp đồng)?

Mong được các bạn giải đáp giúp.

:thank :thank :thank :thank
 
H

hong hot

Cao cấp
Thời điểm ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn phải dựa vào thời điểm xác định tiêu thụ, trường hợp bán hàng là dịch vụ thì bằng chứng quan trọng nhất về thời điểm là biên bản nghiệm thu thanh lý, biên bản này thể hiện bạn đã chuyển giao dịch vụ cho bên mua và cũng là bằng chứng về sự chấp nhận của khách hàng về nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ nhận được nên phát hành hóa đơn vào 21 hoặc 22/8 có thể chấp nhận được.

Nói chung, trong kỳ thì việc phát hành hóa đơn có thể xê dịch và cơ quan thuế có thể chấp nhận (trên thực tế các công ty dịch vụ thường xuất hóa đơn một lần vào cuối năm tài chính đối với hợp đồng kéo dài và/hoặc khi nghiệm thu thanh lý, ví dụ tiền bảo trì bảo dưỡng, bảo vệ...), chỉ lưu ý các hóa đơn phát hành cho các hợp đồng vào khoảng thời gian giữa 2 niên độ kế toán thì việc xác định tiêu thụ cần phải chính xác vì nó có thể ảnh hưởng đến BCTC của DN.

Không biết bạn có khó khăn nào liên quan đến thuế không chứ kế toán thì theo tôi là không có vấn đề gì nghiêm trọng.
 
H

hong hot

Cao cấp
Thời điểm ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn phải dựa vào thời điểm xác định tiêu thụ, trường hợp bán hàng là dịch vụ thì bằng chứng quan trọng nhất về thời điểm là biên bản nghiệm thu thanh lý, biên bản này thể hiện bạn đã chuyển giao dịch vụ cho bên mua và cũng là bằng chứng về sự chấp nhận của khách hàng về nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ nhận được nên phát hành hóa đơn vào 21 hoặc 22/8 có thể chấp nhận được.

Nói chung, trong kỳ thì việc phát hành hóa đơn có thể xê dịch và cơ quan thuế có thể chấp nhận (trên thực tế các công ty dịch vụ thường xuất hóa đơn một lần vào cuối năm tài chính đối với hợp đồng kéo dài và/hoặc khi nghiệm thu thanh lý, ví dụ tiền bảo trì bảo dưỡng, bảo vệ...), chỉ lưu ý các hóa đơn phát hành cho các hợp đồng vào khoảng thời gian giữa 2 niên độ kế toán thì việc xác định tiêu thụ cần phải chính xác vì nó có thể ảnh hưởng đến BCTC của DN.

Không biết bạn có khó khăn nào liên quan đến thuế không chứ kế toán thì theo tôi là không có vấn đề gì nghiêm trọng.
 
H

haduyen2003

Guest
Thoi diem xuat hoa don

Giahuong than men

That ra theo nguyen tac, thoi diem xac dinh doanh thu cung chinh la thoi diem ma chung ta phai bat buoc xuat hoa don, vi the theo nguyen tac cung nhu giahuong biet day, dich vu da hoan thanh va da co bien ban thanh ly thi viec xuat hoa don dieu tat yey ma thoi, quan trong la ngay thanh ly hop dong nen trung voi ngay ma chung ta se xuat hoa don nhe . Than chaogiahuong nói:
Giahuong có một câu hỏi này nhờ mọi người giải đáp giúp:

Công ty mình ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền hình với một khách hàng; rồi sau đó mua lại dịch vụ đó từ một công ty khác để hưởng tiền chênh lệch giữa hai hóa đơn (hóa đơn bên mình xuất ra và hóa đơn đầu vào của hợp đồng đó). Thời gian quảng cáo trên truyền hình của sản phẩm đó diễn ra từ ngày 5/8 đến 20/8; và thông thường phải đến ngày kết thúc của đợt quảng cáo đó thì mới làm thanh lý hợp đồng và xác nhận tổng gía trị thực tế của hợp đồng (vì đôi khi đăng ký theo lịch trình A nhưng vì một số lý do đài truyền hình phải phát lệch đi chút ít và có thể thay đổi giá trị hợp đồng). Vậy thời điểm muộn nhất mà mình phải xuất hóa đơn cho khách hàng là khi nào? theo mình biết thì người bán phải xuất hóa đơn ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, kể cả khi chưa được thanh toán. Nhưng trong trường hợp như trên thì mình có thể xuất hóa đơn vào ngày 21/8 hoặc 22/8 được không (thưong là cùng với ngày ký biên bản thanh lý hợp đồng)?

Mong được các bạn giải đáp giúp.

:thank :thank :thank :thank
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA