Xác định tiền sử dụng đất

 • Thread starter voxuanthanh
 • Ngày gửi
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
#1
Em có 1 vấn đề nhờ cả nhà cố vấn giúp em!vấn đề như sau:

Công ty e được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn sử dụng đất là 65 năm, trong quá trình giải phóng mặt bằng công ty đã chi trả tiền bồi thường , hỗ trợ về đất cho những người bị thu hồi đất, vậy tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? và văn bản nào hướng dẫn quy định này?
 
P

Pham Phuc Huy

Trung cấp
26/7/06
136
0
0
Khanh Hoa
#2
Em có 1 vấn đề nhờ cả nhà cố vấn giúp em!vấn đề như sau:

Công ty e được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn sử dụng đất là 65 năm, trong quá trình giải phóng mặt bằng công ty đã chi trả tiền bồi thường , hỗ trợ về đất cho những người bị thu hồi đất, vậy tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? và văn bản nào hướng dẫn quy định này?
Tiền sử dụng đất ở mỗi địa phương có qui định khác nhau. Vì vậy bạn muốn biết tiền sử dụng đất thì bạn hỏi phòng địa chính nơi bạn đền bù Quyết định ban hành đơn giá đất trong năm của nơi bạn đang đền bù nhé. Mỗi năm, UBND tỉnh/thành phố đều có ra quyết định ban hành giá đất và tiền sử dụng đất cho toàn tỉnh/thành phố rất chi tiết. Bạn xin mà tham khảo nhé
 
B

binh-nguyen

Sơ cấp
7/8/06
9
0
0
hanoi
#3
CHuẩn mực kế toán 04-Tài sản cố định vô hình
Thông tư 89/2002/BTC có hướng dẫn vấn đề này
Tiền thuê đất hạch toán vào chi phí trả trước, phân bổ trong 65 năm.
Tiền giải phóng mặt bàng tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#4
CHuẩn mực kế toán 04-Tài sản cố định vô hình
Thông tư 89/2002/BTC có hướng dẫn vấn đề này
Tiền thuê đất hạch toán vào chi phí trả trước, phân bổ trong 65 năm.
Tiền giải phóng mặt bàng tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình
Xin lỗi tớ pots nhầm
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#5
Em có 1 vấn đề nhờ cả nhà cố vấn giúp em!vấn đề như sau:

Công ty e được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn sử dụng đất là 65 năm, trong quá trình giải phóng mặt bằng công ty đã chi trả tiền bồi thường , hỗ trợ về đất cho những người bị thu hồi đất, vậy tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? và văn bản nào hướng dẫn quy định này?
Bạn xem tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004.Nếu có nộp tiền thuê đất thì được khấu trừ số tiền đã nộp cho giải phóng mặt bằng thì bạn xem tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005.
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
#6
Bạn xem tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004.Nếu có nộp tiền thuê đất thì được khấu trừ số tiền đã nộp cho giải phóng mặt bằng thì bạn xem tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005.
Cảm on NPT rất nhiều!
 
F

firewall

Sơ cấp
2/11/07
3
0
0
37
Đắk Nông
#7
Tại khoản 3, Điều 5, Chương II, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất " Giao đất sử dụng có thời hạn theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền"
a) Dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm, thì thu tiền sử dụng đất được tính theo căn cứ qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
b) Dự án có thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm, thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm.
Tại khoản 4 Điều 5 Chương II Nghị định 24......qui định:" Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo qui định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.
 

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • xediengiatot
 • Đào Huê
 • auyeuch
 • thuyhang75
 • willxvnrao
 • nguyen ngoc lam1997
 • Giapthanhminh
 • Lê Quỳnh 123
 • toi239
 • Huyền Mia
 • chomchomcho
 • Vu Sakura
 • vuphac
 • truonggiang2768
 • thoibimat
Xem nhiều