Tài sản góp vốn

  • Thread starter buianhthu3
  • Ngày gửi
B

buianhthu3

Thành viên sơ cấp
10/7/03
44
0
0
#1
Các Bạn nào có các mẫu biên bản sau đây cho minh xin:

Biên bản chứng nhận góp vốn
Biên bản giao nhận tài sản
Biên bản định giá tài sản

Các biên bản trên để làm căn cứ tính giá trị tài sản góp vốn và để trích khấu hao tài sản cố định (tài sản không có chứng từ)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều