Chi phí thuế TNDN

  • Thread starter nhung82
  • Ngày gửi
N

nhung82

Sơ cấp
18/2/08
58
0
0
34
HANOI
#1
Còn 3 vấn đề này mong cả nhà giải đáp giúp em nhé!
1. TK 3334 Dư nợ đầu năm 2007 là 9,5 triệu do khoản tạm nộp thuế TNDN của nhừng năm trước (2003-2006), quý 4 năm 2007 em xác định số thuế TNDN là 150000, em định khoản như sau: N821/C334:150000
Khoản thuế này tháng 1/2008 em mới nộp nên cuối năm 2007 TK 3334 vừa Dư Nợ 9,5 Tr vừa dư có 150000.
Cuối năm 2007 em KC: N911/C821:150000
N4212/C911:150000
Em làm vậy có đúng không?
2. Tổng lợi nhuận trước thuế 2007 của em là: 5 Triệu
Chi phí thuế tNDN: 5Trx28%=1,4Tr
Em có phải định khoản khoản này vào 821 của năm 2007 không?
3. Năm 2006 Cty em lỗ thì đàu năm em phải Đk:
N4211/C4212?
 

Thành viên trực tuyến

  • hangtt81
  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • Dương Hạnh Alice
Xem nhiều