Lập mẫu 01/KHBS - Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT như thế nào

Thảo luận trong 'Khai và nộp thuế điện tử' bắt đầu bởi boloncon, 8 Tháng năm 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

113,815 lượt xem

 1. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT

  Trong diễn đàn, các anh, chị có nhiều vướng mắc về khai bổ sung điều chỉnh khi có phát sinh khai điều chỉnh số liệu trên tờ khai thuế GTGT.
  Trong tài liệu hướng dẫn kê khai do cơ quan thuế hướng dẫn kèm theo HTKK1.3.0 hướng dẫn phần khai bổ sung không nhiều.
  Theo TT60/2007/TT-BTC, CV 3267/TCT-CS và qua tổng hợp cách kê khai các anh, chị đã thảo luận trên diễn đàn. tôi tổng hợp một số trường hợp phải khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai và cách khai bổ sung để các anh, chị tham khảo.

  Khai bổ sung phải theo nguyên tắc:
  - Các trường hợp điều chỉnh số liệu trên tờ khai do nguyên nhân chủ quan dẫn tới làm tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc làm giảm số thuế GTGT được hoàn được khấu trừ thì không được kê khai số điều chỉnh này trên tờ khai thuế 01/GTGT mà thực hiện kê khai trên Giải trình khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS đồng thời phải nộp bổ sung số thiền thuế còn thiếu, số tiền phạt nộp chậm.
  - Tại Giải trình khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS trong HTKK 1.3.0. Nếu điều chỉnh ở kỳ cùng kỳ khai thuế chọn kiểu khai: Thay thế; Nếu điều chỉnh ở kỳ khác với kỳ khai thuế chọn kiểu khai: Bổ sung
   
  #1
 2. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  *TRƯỜNG HỢP KHAI ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP

  1-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước.
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  2-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [23] của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  3-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế GTGT đầu ra các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [31] hoặc [33] (tuỳ theo thuế suất HHDV sửa) của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
  4-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước .
  -Kê khai:Khai bổ sung trên Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phần I điều chỉnh tăng chỉ tiêu [31] hoặc [33] (tuỳ theo thuế suất HHDV sửa) của 01/KHBS-đồng thời nộp phạt tiền thuế nộp chậm.
  -Như vậy: Số tiền thuế thực tế phải nộp kỳ này = số tiền nộp bổ sung + số tiền phạt nộp chậm + số tiền thuế phải nộp trong kỳ
   
  Last edited: 11 Tháng bảy 2008
  #2
  Thuong1608 thích bài này.
 3. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  * TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DẪN ĐẾN GIẢM SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP

  5-Điều chỉnh tờ khai do:Kê thiếu các hoá đơn GTGT đầu vào các tháng trước .
  -Kê khai:Nếu <3 tháng kê bổ xung vào bảng kê HĐ đầu vào kỳ kê khai. Nếu >3 tháng: không được kê khai khấu trừ mà tính thuế vào chi phí
  6-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu vào các kỳ trước (số đã kê nhỏ hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [23] (số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [23]
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  7-Điều chỉnh tờ khai do:Kê trùng hoá đơn GTGT đầu ra các tháng trước.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  8-Điều chỉnh tờ khai do:Kê khai sai lỗi số học trên số thuế đầu ra các kỳ trước (số đã kê lớn hơn số thực tế).
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh giảm hoá đơn kê trùng trên mục II-Điểu chỉnh giảm của 01/KHBS, chọn mã [31] nếu hoá đơn của hàng thuế 5%, chọn mã [33] nếu hoá đơn của hàng thuế 10%.(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [31] hoặc [33] của 01/GTGT kỳ đ/c).
  Sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  9-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm do nộp vãng lai ngoại tỉnh.
  -Kê khai:Khai số nộp vãng lai trên 01-5/GTGT sau đó đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  10-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng không chịu thuế GTGT sang SXKD hàng chịu thuế GTGT.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần II Điều chỉnh giảm mã [37] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [37] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh giảm trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c giảm trên 01-3/GTGT được đưa vào [37] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
   
  #3
 4. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  *MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP
  DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN


  12-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chuyển hàng đã mua phục vụ SXKD hàng chịu thuế GTGT sang SXKD hàng không chịu thuế GTGT hoặc không phục vụ SXKD.
  -Kê khai:Khai số điều chỉnh trên phần I Điều chỉnh tăng mã [35] của 01/KHBS(số đã khai trước sẽ được tự động nhẩy từ bảng kê vào; số sau khi điều chỉnh cũng tự động nhẩy đ/c ngược lại [35] của 01/GTGT kỳ đ/c) sau đó tổng hợp trên cột Số thuế GTGT điều chỉnh tăng trên 01-3/GTGT.
  Số cộng tổng đ/c tăng trên 01-3/GTGT được đưa vào [35] của 01/GTGT kỳ kê khai thuế
  - Trường hợp kê khai chậm (tháng điều chuyển tài sản trước nhiều tháng sau mới kê khai điều chỉnh) thì phải tự động tính tiền phạt 0.05%/ngày để nộp vào NSNN
  13-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh giảm hàng mua vào do bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn hoặc bị mất đã tính vào giá trị tổn thất đã được trừ.
  Kê khai:Khai trên Bảng tổng hợp thuế GTGT theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
  14-Điều chỉnh tờ khai do:Điều chỉnh phân bổ do thuế GTGT của hàng mua vào dùng chung với hàng không chịu thuế GTGT.
  -Kê khai:Khai trên Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ 01-4A/GTGT, 01-4A/GTGT đồng thời trừ trên [23]
   
  #4
 5. megavnn8

  megavnn8 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  Bác Bolocon có thể nói rõ hơn TRƯỜNG HỢP KHAI ĐIỀU CHỈNH DẪN TỚI TĂNG SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP khi mà doanh nghiệp vẫn còn được khấu trừ thuế.
  VD: tháng 2 kê thiếu 1 hóa đơn đầu ra (VAT= 150.000), tháng 3 em khai bổ xung
  Vậy em phải nộp 150.000 + tiền phạt nộp chậm
  nhưng thuế còn được khấu trừ cuối tháng còn 500 tr, thế có phải nộp 150.000 không hay chỉ nộp tiền phạt thôi
   
  #5
 6. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Theo mình hiểu thì theo quy định tại điểm 2 mục VII phần C của TT60/2007/TT-BTC thì bạn có thể làm theo cách: số tiền thuế nộp chậm 150.000 bạn được bù trừ với số tiền thuế còn được khấu trừ cuối tháng 500.000 => ở [11] của tờ khai thuế tháng tiếp bạn khai lại là 350.000 (theo số đã sửa). Riêng số tiền phạt do nộp chậm 150.000X0.5%X số ngày nộp chậm bạn phải nộp riêng, không được bù trừ.

  Tuy nhiên, các điều chỉnh như trên bạn nên cẩn trọng, hỏi thêm cơ quan thuế chỗ bạn nhé. Vì theo CV 3267 thì trường hợp như trên chỉ được phép khai điều chỉnh trên 01/KHBS chứ không được khai vào 01/GTGT. Do vậy, tại [11] của tờ khai thuế tháng tiếp theo bạn không được điều chỉnh => [11] = 500.000 và bạn phải nộp riêng tiền thuế thiếu, tiền thuế phạt còn tiền được khấu trừ vẫn để lại không được bù trừ - Món này mình chưa thấy tài liệu nào hướng dẫn cả - hì hì
   
  Last edited: 10 Tháng năm 2008
  #6
 7. megavnn8

  megavnn8 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  Tiện thể nhờ bac Boloncon cố vấn cho trường hợp này
  Trong tháng 2 bên em xuất 1 HĐ: HH=1.500.000; VAT=150.000 nhưng khách hàng bảo bên em hủy HĐ này đi -> tháng 2 em không kê hóa đơn này, trên BC SDHĐTC ghi hủy. Nhưng sang t3 khách hàng bảo không hủy nữa, đáng nhẽ em phải làm tờ khai bổ xung để nộp phạt + 150.000 VAT thiếu nhưng tháng 3 chỗ em vẫn sử dụng HTKK phiên bản cũ nên em đã khai điều chỉnh trên mẫu 02A/GTGT chỉ tiêu [34] 1.500.000; [35] 150.000
  nhưng em lại vẫn kê hóa đơn này vào bảng kê 01-1/GTGT tháng 3 -> chỉ tiêu [24],[25] cũng tăng -> tăng thuế phải nộp lên gấp đôi.
  Bây giờ sang T4 lại phải làm điều chỉnh giảm thuế phải nộp, nhưng đọc bài của bac em thấy mình làm sai, định làm lại tờ khai tháng 3 để nộp phạt. không biết có được không.
  Mong bác giúp đỡ.
   
  #7
 8. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Theo mình thì khì phát hiện tờ khai thuế bị sai bạn nên tự điều chỉnh lại trước khi cơ quan thuế kiểm tra, bắt buộc bạn phải điều chỉnh vì theo quy định, riêng việc bạn lập sai tờ khai, bảng kê, báo cáo thuế đã bị phạt vi phạm hành chính từ 100 ngàn đến 1 triệu (theo điều 8 NĐ 89)
  Việc bạn tự sửa lại, tự nộp phạt (phạt tí tị tì ti) để thể hiện cho công bằng với những người làm đúng thôi mà
   
  #8
 9. huongtrinh226

  huongtrinh226 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Em có một vướng mắc nhỏ là em có mấy HĐ mua vào trong T3/2008 của bên Nestle, do họ in nhầm giá nên họ đã thu hồi HĐ cũ và thay bằng HĐ mới: VAT trên HĐ cũ là: 13.471.760đ, còn VAT trên HĐ mới là:14.210.707đ, như vậy số khấu trừ bên em sẽ đc nhiều lên, vậy em fải làm điều chỉnh như thế nào ở HTKK 1.3.01
  Mong các anh chỉ giáo
   
  #9
 10. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Trường hợp của bạn như mình nêu tại trường hợp 6 ở trên. Bạn có thể điều chỉnh theo cách sau:
  -Bạn nhập lại tờ khai 01/GTGT tháng 03/2008 vào HTKK 1.3.0.1 (nếu bạn chưa nhập kỳ khai thuế này trên HTKK)
  -Vào khai bổ sung tại 01/KHBS - chọn mục điều chỉnh giảm - mã điều chỉnh [23]
  -Ở tờ khai GTGT tháng:
  +Khai điều chỉnh giảm trên phụ lục 01-3/GTGT cột điều chỉnh giảm
  +Khai điều chỉnh giảm trên [37] của tờ khai 01/GTGT
  Chúc bạn thành công
   
  Last edited: 19 Tháng năm 2008
  #10
 11. huongtrinh226

  huongtrinh226 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  EM đã kê khai T04/208 rùi ạ.
  em cũng làm như anh nói, nhưng em có thắc mắc một chút là chỉ tiêu [37] là dành cho bán ra mà anh. em không hiểu lắm, mong anh chỉ thêm.
  Nếu như vậy là xong thì khi em đi nộp thì em sẽ nộp cả bản điều chỉnh T3 và tờ khai tháng 4 lun à anh.
   
  #11
 12. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Bản chất khi bạn điều chỉnh [35] và [37] sẽ làm tăng hay giảm số thuế GTGT bạn phải nộp. Nếu bạn điều chỉnh tăng đầu vào => giảm số thuế phải nộp. Bạn điều chỉnh ở [37] sẽ làm kết quả số thuế phải nộp giảm.

  OK, nếu bạn có phát sinh khai bổ sung thì ngoài tờ khai thuế của tháng, bạn nộp kèm thêm bản điều chỉnh khai bổ sung.
   
  #12
 13. 18001260

  18001260 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Bác ơi trên mẫu 01KHBS của em đâu có mã 35, chỉ có 23, 31, 33 thôi bác ạ. 3 hôm nay cứ loay hoay mãi với cái KHBS này.
  A nhầm tí teo. Chỉ tiêu 35 trên tờ khai bổ sung. Ấy nhưng mà số đã kê khai của tớ đáng ra phải là số trên tờ khai cũ nhưng không hiểu sao nó lại toàn ra số đáng ra tớ phải đưa vào số điều chỉnh. VD
  Tớ kê khai thiếu 240500đ trong tháng 4
  Như vậy số đã kê khai trên tháng 4 của tớ là 13.550.000 đáng ra phải ở trong mục số đã kê khai
  Số điều chỉnh của tớ phải là 13.790.500 để số chênh lệch là 240.500
  thế nhưng mục số đã kê khai của tớ lúc nào cũng là 13.790.500
   
  Last edited: 17 Tháng sáu 2008
  #13
 14. lananh8081

  lananh8081 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Tháng 4 em kê khai trùng 4 tờ hóa đơn đầu vào. Hôm nay em làm tờ khai bổ sung vào mẫu 01/KHBS thì Bộ phận 1 cửa Cục thuế Hà Nội không nhận tờ khai, nói là phải kê khai vào 01/GTGT.
  Em tranh cãi một hồi không có kết quả nên phải đi về.
   
  Last edited: 19 Tháng sáu 2008
  #14
 15. KHUONGLUYEN

  KHUONGLUYEN Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thanh pho buon ma thuot
  anh chị oi cho em hỏi một tí nhé. Em điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 04/2008 là 342.000đ thì em phải định khoản làm sao. giúp em với.
   
  #15
 16. kla

  kla Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  273
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Bạn nên làm như sau:
  - Trước tiên bạn phải vào PL01-3/GTGT: kê khai số thuế GTGT tăng, số thuế này sẽ tự động nhảy vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai 01/GTGT
  - Bạn vào mẫu 01/KHBS kê số thuế điều chỉnh tăng vào cột "số điều chỉnh" của Bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh
  -> in tất cả ra rồi mang đi nộp bạn nhé
   
  #16
 17. lananh8081

  lananh8081 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Cảm ơn bác đã quan tâm. Hôm sau em đi nộp thì các bác thuế lại nhận tờ khai rồi ạ :thumbsup:
  Em không điều chỉnh vào mẫu 01/GTGT mà kê khai vào mẫu 01/KHBS và nộp phần bổ sung phần thuế còn thiếu và phạt chậm nộp.
   
  #17
 18. boloncon

  boloncon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  ---------------
  ---------------
  Thế là cũng cùng 1 tờ khai đó nhưng hôm trước do bạn đi trời mưa nên không nộp được à?
   
  #18
 19. becom

  becom Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TP HCM
  Theo điểm 2 mục VII phần C của TT60/2007/TT-BTC là quy định về việc NNT đã nộp thừa số thuế cần phải nộp vào NSNN, NNT có thể chọn cách bù trừ cho số thuế phải nộp các kỳ sau. Do đó, số thuế GTGT chậm nộp (mà thực ra là thuế GTGT ko được khấu trừ) sẽ ko được tính bù trừ theo ý bạn hiểu ở Thông tư này.
   
  #19
 20. Tôi muốn điều chỉnh giảm chỉ tiêu 11 trên tờ khai thuế GTGT, bạn nào có thể giúp tôi không?
   
  #20
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này