module tính lãi

 • Thread starter hunggz
 • Ngày gửi
H

hunggz

Sơ cấp
20/5/08
1
0
0
Hà Nội
#1
Em có 1 bài tập của cô em gái nhờ làm giúp nhưng em bỏ nghề access lâu quá rồi, có bro nào giúp em với, gấp lắm à
Viết module nhập số tiền gửi từ bàn fím sau đó hãy tính lãi suất L
lãi suất =2% / tháng nếu tiền gửi <=500$
lãi suất =4% / tháng nếu 500 < tiền gửi< 1000 $
lãi suất =6% / tháng nếu tiền gửi > 1000 $
In ra tổng số tiền (cả gốc và lãi) khi người đó gửi đó gửi được 8 tháng ?
Thank bro
 
H

hadowaco

Sơ cấp
12/8/09
1
0
0
48
dong nai
#2
Sub Demo_TinhLai()
Dim strInput As String, strMsg As String
Dim mso As Double, ls As Double, tong As Double, lai As Double
strMsg = "Nhap so tien:"
mso = InputBox(Prompt:=strMsg, _
Title:="User Info", XPos:=2000, YPos:=2000)
If mso <= 500 Then
ls = 2
ElseIf mso < 1000 Then
ls = 4
Else
ls = 6
End If
tong = mso * ls / 100 * 8+mso
MsgBox "So tien: " & mso & vbCrLf & "Lai suat: " & ls & "%" & vbCrLf & "ket qua: " & tong, vbCritical, "Ket qua"
End Sub
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • thuongdan
 • thuva123
 • Phương Hạ 111
 • quynhchi10
 • NTTThuys
 • lienhoa1910
 • qthi2209
 • HoangmiuTGG
 • Thanh hương 1989
 • pink94
 • hardes
 • Trần Tường Vi
 • toilaaido
 • auyeuch
 • thammyvienvip
 • Ngocmai246
 • duytienuit
 • Mít mèo
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • vokhoa1611
 • Dungktqn
 • Khánh Linh 1118
 • prokhong5
Xem nhiều