Thong tin ke toan CPSX-tinh gia thanh SP

  • Thread starter muathu2002
  • Ngày gửi
M

muathu2002

Guest
Moi nguoi oi, giup minh voi.

Minh phai viet ve "He thong thong tin ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham voi viec quan tri doanh nghiep" thi cu the thi minh phai viet ve cai gi nhi ?

Moi nguoi oi, giup minh voi

Cam on moi nguoi nhieu.
 

Thành viên trực tuyến

  • bepquangvinh2

Xem nhiều