D/A, D/P, TTR or L/C?

  • Thread starter erpvn
  • Ngày gửi
erpvn

erpvn

Don't know what is erp!
28/1/04
418
0
16
47
Miền đất hứa
www.erpvna.com
Nhân tiện có người hỏi về D/A, D/P và cũng nhận thấy đề tài Phương thức thanh toán quốc tế chưa được đề cập đến vì thế tôi lập topic này.

Các vị kế toán nhất là KTT trưởng thường phải thanh toán cho những Hợp đồng ngoài thương có lẻ không lạ gì với bộ chứng từ nhỉ? thế thì các bác có thể share về vấn đề này nhỉ?... đại khái thế vô vấn đề chính đây.

Các phương thức thanh toán thông thường (được qui định ở điều khoản thanh toán của hợp đồng ngoại thương):

- D/P: Documents Against Payment - với điều kiện này thì người nhập khẩu phải trả tiền ngay thì mới nhận được bộ chứng từ hàng hóa.
- D/A: Documents Against Acceptance - với điều kiệu này thì người nhập khẩu chỉ cần chấp nhận trả tiền vào hối phiếu có kỳ hàng là được NH trao cho bộ chứng từ hàng hóa.
DA, DP là một điều kiện trong phương thức nhờ thu.
- T/T: NH điện lệnh cho NH đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người nhận.
- L/C: phương thức tín dụng chứng từ...

Các bác tiếp chi tiết dùm, tôi sẽ quay lại ngay.
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều