Các trường hợp tiền chiết khấu không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1129/TCHQ-TXNK ngày 14/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đề nghị loại trừ khoản giảm giá hàng nhập khẩu theo số lượng mua bán khi xác định trị giá hải quan nhưng trong hợp đồng mua bán không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được chiết khấu giảm giá thì không đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do giảm giá và không đáp ứng điều kiện loại trừ khoản giảm giá theo quy định tại tiết d.1.1.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC .

Ngoài ra, trường hợp trên tờ khai đề nghị xét giảm giá, doanh nghiệp khai báo phương thức thanh toán là Telegraphic Transfer Reimbursement (TTR) - phương thức thanh toán khác nhưng trong hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại quy định phương thức thanh toán là Telegraphic transfer (T/T) và Bảng công bố giảm giá của người bán không có nội dung về hình thức thanh toán thì cũng không đáp ứng điều kiện về phương thức thanh toán được loại trừ khoản giảm giá theo quy định tại tiết d.1.4, d.1.5 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều