Bản tin VPPL từ 14/03 đến 19/03/2005 !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Thời điểm hoàn thành hành vi trốn thuế[/font][font=&quot] - Theo qui định của Bộ Tài chính, đối với các trường hợp pháp luật qui định chế độ kê khai, tạm nộp hàng tháng, quyết toán theo năm thì thời điểm cá nhân, tổ chức thực hiện nộp quyết toán thuế năm theo qui định củapháp luật về thuế là thời điểm hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp; đối với các trường hợp hoàn thuế, miễm, giảm thuế là thời điểm quyết định hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế của cơ quan thuế có hiệu lực thi hành.[/font]
[font=&quot]Dựa theo qui định trên thì, thời điểm xác định hoàn thành hành vi trốn thuế để xử phạt về hành vi trốn thuế được tính từ sau ngày hết hạn qui định phải nộp quyết toán thuế GTGT năm, hoặc tính từ thời điểm quyết định hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế của cơ quan thuế có hiệu lực thi hành. (Theo Công văn số 780 TCT/PC-CS ngày 17/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thuế TNCN[/font]
[font=&quot] – Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì, các khoản thu nhập làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế TNCN – thu nhập trước thuế. Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN – thu nhập sau thuế, thì phải qui đổi thành thu nhập trước thuế. (Theo Công văn số 749 TCT/TNCN ngày 15/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thuế hàng hoá luân chuyển nội bộ[/font]
[font=&quot] - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương, để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh… thì cơ sở có thể sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; hoặc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính phát hành kèm theo lệnh điều động nộ bộ đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ.[/font]
[font=&quot]Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ nêu trên. Trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. (Theo Công văn số 719 TCT/DNNN ngày 14/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thuế thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại[/font]
[font=&quot] - Bộ Tài chính hướng dẫn, đối với khoản tiền thưởng bằng tiền đơn vị chi trả thì phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa hai bên, qui chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ khoản chi thưởng khuyến mại. Chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên – đây là căn cứ để bên chi hạch toán vào chi phí. Đơn vị nhận tiền phải hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 708 TCT/DNK ngày 14/3/2005). [/font]

[font=&quot]Kê khai thuế của Chi nhánh[/font]
[font=&quot] – Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc mà có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá,dịch vụ, phát sinh doanh thu thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở;[/font]
[font=&quot]Các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của doanh nghiệp, nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, cơ sở không hạch toán đầy đủ thuế đầu vào thì thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp. (Theo Công văn số 707 TCT/DNK ngày 14/3/2005). [/font]

[font=&quot]Sử dụng chứng từ in từ máy vi tính[/font]
[font=&quot] - Trường hợp các ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo qui định cũng được coi là hoá đơn GTGT.[/font]
[font=&quot]Các ngân hàng sử dụng chứng từ theo đúng nội dung qui định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương. (Theo Công văn số 695 TCT/PCCS ngày 11/3/2005).


[/font]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA