Hạch toán chi phi chiếc khấu cho khách hàng

  • Thread starter QUYNHHOA
  • Ngày gửi
Q

QUYNHHOA

Guest
em mới gia nhập trang ­web này nên em chua biết phải làm gì.Có anh chị nào biết mình phải hạch toán chi phi chiếc khấu cho client vào khoản chi phi nào cho hợp lý
Help me.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
* Khi bán hàng bạn định khoản như bình thường
- Phản ánh giá vốn :
Nợ TK 632
Có TK 156
- Phản ánh doanh thu :
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511
Có TK 3331
* Khi chiết khấu cho khách hàng sẽ có hai trường hợp
- Nếu số chiết khấu đã được viết trên hóa đơn thì bạn định khoản như sau :
Nợ TK 635 : Khoản chiết khấu cho khách hàng
Có TK 111, 112, 123 : Khoản chiết khấu trả cho khách hàng
- Nếu số chiết khấu chưa được viết trên hóa đơn thì bạn định khoản như sau :
Nợ TK 521 : Số chiết khấu khách hàng được hưởng
Nợ TK 3311 : Số thuế của khoản chiết khấu
Có TK 111, 112, 131 : Số tiền trả cho khách hàng
QUYNHHOA nói:
em mới gia nhập trang ­web này nên em chua biết phải làm gì.Có anh chị nào biết mình phải hạch toán chi phi chiếc khấu cho client vào khoản chi phi nào cho hợp lý
Help me.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA