Bản tin VPPL từ 18/04 đến 23/04/2005 !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Xác định thu nhập bình quân tháng[/font][font=&quot] – Đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ thì thu nhập bình quân tháng được xác định bằng doanh thu cả năm trừ đi chi phí hợp lý theo năm cộng thu nhập chịu thuế khác từ khi kinh doanh, sau đó chia cho 12 tháng;
Đối với cá nhân, hộ cá thể chưa thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ, thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quan thuế ấn định thì, thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu tháng nhân tỷ lệ thu nhập chịu thuế do cục thuế xác định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh chia cho số lao động theo hợp đồng. (Theo Công văn số 1086 TCT/PCCS ngày [/font][font=&quot]14/4/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Thuế TNDN hàng năm[/font] [font=&quot]– Luật thuế TNDN qui định, hàng năm, các cơ sở kinh doanh phải dự kiến số thuế TNDN tạm nộp cả năm và được chi ra từng quí. Số thuế TNDN tạm nộp được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo, cơ sở kinh doanh thực hiện tạm nộp theo sóo thuế TNDN dự tính.
Nếu cơ sở kinh doanh dự tính số thuế TNDN tạm nộp không có cơ sở hoặc không gửi tờ kê khai thuế TNDN tạm nộp cho cơ quan thuế theo thời gian qui định, thì cơ quan thuế có quyền căn cứ kết quả kinh doanh của chính cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ kết quả kinh doanh của những cơ sở kinh doanh khác có cùng ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, qui mô kinh doanh để ấn định số thuế TNDN tạm nộp. (Theo Công văn số 1079 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]13/4/2005[/font][font=&quot]). [/font][font=&quot]
[/font]


[font=&quot]Thuế phát sinh doanh số kinh doanh[/font] [font=&quot]– Cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để xem xét, điều chỉnh lại mức thuế đã ấn định.
Trường hợp hộ kinh doanh có phát sinh doanh số kinh doanh ngoài tỉnh và đã nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh này. Nếu hộ kinh doanh khai báo với cơ quan trực tiếp quản lý thuế về doanh số kinh doanh ngoài tỉnh để xác định lại mức thuế GTGT phải nộp đã ấn định, thì chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh được trừ vào số tiền thuế GTGT phải nộp. (Theo Công văn số 1070 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]12/4/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Thuế TNDN đ/v đại lý[/font] [font=&quot]– Trong trường hợp, các đại lý có đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đầy đủ chế đọ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ làm dịch vụ đại lý đúng giá hưởng hoa hồng thì phải nộp thuế TNDN đối với hoa hồng đại lý được hưởng.
Số thuế TNDN phải nộp trong trường hợp này được xác định theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng mà hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được hưởng. Cơ sở kinh doanh giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ thuế TNDN vào số tiền hoa hồng phải trả cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và nộp vào Ngân sách Nhà nước. (Theo Công văn số 1058 TCT/TNCN ngày [/font][font=&quot]11/4/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Trích khấu hao TSCĐ[/font] [font=&quot]- Trường hợp một đơn vị thực tế có tiến hành xây dựng nhà xưởng và có đưa tài sản này vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhưng trong quá trình xây dựng, đơn vị không mời giám sát xây dựng, không có nhật ký công trình mà chỉ có biên bản hợp đồng xây dựng và biên bản bàn giao thì, để có cơ sở trích khấu hao, đơn vị đó có thể mời trung tâm tư vấn giá cả của Sở Tài chính để xác định giá trị tài sản, sau đó dựa vào đó để trích khấu hao. (Theo Công văn số 1044 TCT/TTHT ngày [/font][font=&quot]08/4/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]
[/font]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Tiền chuyển quyền sử dụng đất - Tại Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2005 đã nêu rõ: mọi tổ chức kinh tế có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền được sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình xây dựng khác theo quy định.
Đối với công ty nhà nước, số tiền thu được từ việc bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền hỗ trợ về đất sau khi trừ đi các khoản chi phí công ty đã đầu tư vào nhà đất và các chi phí liên quan khác sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, do đại diện chủ sở hữu công ty phải di dời làm chủ tài khoản (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý); Sở Tài chính làm chủ tài khoản (đối với công ty nhà nước do dịa phương quản lý). Số tiền này được sử dụng để đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa điểm mới hoặc đầu tư đổi mới công nghệ.
Quyết định cũng qui định xử lý tài chính về đất, phương thức xử lý tài chính về nhà xưởng, công trình xây dựng khác trên đất.

Chi phí trước hoạt động
– Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 03 năm.
Các chi phí xây dựng, mua sắm máy móc, thiết bị… sẽ được vốn hoá trực tiếp vào TSCĐ hữu hình là nhà, xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị. (Theo Công văn số 1059 TCT/ĐTNN ngày 11/4/2005).

Chứng từ đ/v khoản chi hỗ trợ - Về hướng dẫn lập chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ khuyến mại tiếp thị cho các đại lý bán hàng bằng tiền, theo Tổng cục Thuế, (i) việc sử dụng hoá đơn GTGT sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hạch toán chi phí cũng như ghi nhận khoản tiền nhận được của các đại lý bán hàng của doanh nghiệp;

(ii) Việc sử dụng hoá đơn GTGT hay phiếu thu/chi không có sự khác biệt trong trường hợp các doanh nghiệp nghiêm túc trong việc hạch toán doanh thu, chi phí. (Theo Công văn số 1056 TCT/ĐTNN ngày 11/4/2005).

Chứng từ điện tử - Một doanh nghiệp chứng minh được hàng hoá đã thực xuất khẩu và việc thanh toán qua ngân hàng bằng chứng từ điện tử thì trên giấy báo có phải đóng dấu của ngân hàng, có chữ ký tay bằng bút mực của nhân viên quản lý tài khoản của doanh nghiệp và kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán). Khi đó, giấy báo có được coi là chứng từ hợp lệ trong bộ hồ sơ để thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu. (Theo Công văn số 1107 TCT/PCCS ngày 14/4/2005).

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm – Đối với những nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như: hầm lò, giàn khoan ngoài biển, treo người trên cao, tiếp xúc trực tiếp với chất độc hại, làm việc ở nơi có bệnh truyền nhiễm,… không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Mức chi phí các khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo qui định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành. (Theo Công văn số 1043 TCT/ĐTNN ngày 08/4/2005).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA