thu nhập từ kinh doanh chịu thuế thu nhập cá nhân

  • Thread starter habang
  • Ngày gửi
H

habang

Trung cấp
4/4/07
177
0
0
ha noi
công ty mình là công ty cổ phần trong hội đồng có 3 thành viên.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính các quý báo lãi.Theo thông tư 84 về thuế thu nhập cá nhân,thì khoản thu nhập từ kinh doanh này liệu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân ko?và cách tính như thế nào?
các mem tư vấn hộ nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Các khoản thu nhập kia không phải là thu nhập từ kinh doanh mà là thu nhập từ đầu tư vốn, chỉ tính khi tiến hành chia cho cổ đông. Thông tư 84 hướng dẫn rất chi tiết rồi đấy, bạn tìm hiểu thêm nhé.
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
công ty mình là công ty cổ phần trong hội đồng có 3 thành viên.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính các quý báo lãi.Theo thông tư 84 về thuế thu nhập cá nhân,thì khoản thu nhập từ kinh doanh này liệu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân ko?và cách tính như thế nào?
các mem tư vấn hộ nhé!
- Trích nguyên văn TT 84 thế này bạn nhé, xem trường hợp của bạn có thế không:
"3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập nhận được từ hoạt động cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức:
3.1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).
3.2. Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần.
3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã .
3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).
3.5. Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (kể cả các tổ chức nước ngoài được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam), trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành.
3.6. Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế,...
3.7. Thu nhập từ cổ phiếu trả thay cổ tức".
- Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5% ( Thuế TNCN = thu nhập tính thuế x 5% )
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
công ty mình là công ty cổ phần trong hội đồng có 3 thành viên.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính các quý báo lãi.Theo thông tư 84 về thuế thu nhập cá nhân,thì khoản thu nhập từ kinh doanh này liệu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân ko?và cách tính như thế nào?
các mem tư vấn hộ nhé!
- Tôi trích nguyên văn TT 84 bạn xem có đúng trường hợp của bạn không nhé: ( Nếu cá nhân nhận được từ ):
3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập nhận được từ hoạt động cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức:
3.1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).
3.2. Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần.
3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã .
3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).
3.5. Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (kể cả các tổ chức nước ngoài được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam), trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành.
3.6. Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế,...
3.7. Thu nhập từ cổ phiếu trả thay cổ tức.

- Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.( thuế TNCN = thu nhập tính thuế x 5%).
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA