Thuế suất thuế TNDN của cty mẹ và cty con khác nhau

  • Thread starter duongnt2
  • Ngày gửi
D

duongnt2

Guest
12/10/09
1
0
0
Ha Noi
Các anh chị trong forum cho em hỏi, trong tập đoàn của em có công ty mẹ chịu thuế suất thuế TNDN 25%, còn công ty con chỉ chịu thuế suất 7,5% (do được hưởng ưu đãi). Trên sổ hợp nhất, khi em làm bút toán điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện (giao dịch công ty con bán hàng cho công ty mẹ) thì đồng thời phải điều chỉnh cả thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cho phần lợi nhuận này. Theo lý thuyết thì phần thuế TNDN hoãn lại = thuế suất của công ty bán (7,5%) nhân với giá trị lợi nhuận chưa thực hiện. Tuy nhiên phần mềm mà công ty em đang sử dụng (phần mềm nước ngoài) lại lấy thuế suất là bình quân của thuế suất của 2 công ty (= (7,5% + 25%)/2). Vậy cho em hỏi, trên thực tế thì phải lấy thuế suất nào mới đúng?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA