Hạch toán giá vốn khi xuất HD hay khi xuất hàng

  • Thread starter tiendatqb
  • Ngày gửi
T

tiendatqb

Sơ cấp
12/4/09
9
0
0
42
Đồng Hới
Cty em trong năm có một vài trường hợp khách hàng gửi tiền trước và nhận hàng sau, có nghĩa khi gửi tiền thì bên Cty đã xuất hoá đơn và đã hạch toán doanh thu, nhưng giá vốn thì em lại hạch toán khi xuất hàng và giá vốn lúc xuất cao hơn khi phát sinh dthu. Cty em đang áp dụng pp tính ggiá là nhập trước xuất trước. Xin hỏi các anh chị trường hợp trên em hạch toán như trên có đúng hay không. Xin cảm ơn !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trandinhkien

Sơ cấp
19/11/08
3
0
0
43
Ha Noi
Theo che do ke toan hien nay, ban chi duoc khi nhan doanh thu khi thoa man du 5 dieu kien. Dong thoi voi viec ghi nhan doanh thu ban phai ghi nhan gia von cho phu hop. Chuc ban thanh cong.
 
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
41
quang binh
Cty em trong năm có một vài trường hợp khách hàng gửi tiền trước và nhận hàng sau, có nghĩa khi gửi tiền thì bên Cty đã xuất hoá đơn và đã hạch toán doanh thu, nhưng giá vốn thì em lại hạch toán khi xuất hàng và giá vốn lúc xuất cao hơn khi phát sinh dthu. Cty em đang áp dụng pp tính ggiá là nhập trước xuất trước. Xin hỏi các anh chị trường hợp trên em hạch toán như trên có đúng hay không. Xin cảm ơn !
Trường hợp của bạn thì chưa đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu nên bạn phải hạch toán thế này
Khi khách hàng gửi tiền trước ghi
Nợ TK 111,112
Có TK 131
KHi xuất kho gửi hàng cho khách hàng ghi
Nợ TK 632
Có TK 156
Và ghi nhận doanh thu ghi
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 331
Mình trích điều kiện ghi nhuận doanh thu để bạn tham khảo
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
11. Doanh nghiệp phải xác định thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua trong từng trường hợp cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro trùng với thời điểm chuyển giao lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền kiểm soát hàng hóa cho người mua.
Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa thì giao dịch không được coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không được ghi nhận. Doanh nghiệp còn phải chịu rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, như:
(a) Doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho tài sản được hoạt động bình thường mà việc này không nằm trong các điều khoản bảo hành thông thường;
(b) Khi việc thanh toán tiền bán hàng còn chưa chắc chắn vì phụ thuộc vào người mua hàng hóa đó;
(c) Khi hàng hóa được giao còn chờ lắp đặt và việc lắp đặt đó là một phần quan trọng của hợp đồng mà doanh nghiệp chưa hoàn thành;
(d) Khi người mua có quyền huỷ bỏ việc mua hàng vì một lý do nào đó được nêu trong hợp đồng mua bán và doanh nghiệp chưa chắc chắn về khả năng hàng bán có bị trả lại hay không.
Chúc đồng hương thành công
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA