Mỗi tuần một chuyên đề

cách làm một báo cáo hoạt động cuối năm cho sở thương mại

  • Thread starter thaotp2612
  • Ngày gửi
T

thaotp2612

Sơ cấp
14/9/09
7
0
0
Ha Noi
chào cả nhà !
Em là thành viên mới của diễn đàn. Em mới chuyển sang làm kế toán tại một văn phòng đại diện của 1 công ty sản xuất hàng may mặc tại Đan Mạch. Hiện tại em mới chỉ làm các thủ tục đóng thuế thu nhập cá nhân và làm bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Các hoá đơn cần chuyển khoản thì em gửi về cho kế toán ở Đan Mạch thanh toán, những chi phí trả tiền mặt thì em làm giấy yêu cầu thanh toán và lưu hoá đơn vào file.
Theo như em biết cuối năm văn phòng đại diện sẽ phải làm báo cáo hoạt động tài chính nộp cho sở thương mại. Nhưng em không biết phải làm nó như thế nào.
Thêm nữa, em không biết những hoá đơn như thế nào thì không được chi trả tại văn phòng đại diện. Và trong trường hợp nào sẽ có sự thanh tra của cơ quan thuế ?
Rất mong được cả nhà giúp đỡ !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thaotp2612

Sơ cấp
14/9/09
7
0
0
Ha Noi
chào cả nhà !
Em là thành viên mới của diễn đàn. Em mới chuyển sang làm kế toán tại một văn phòng đại diện của 1 công ty sản xuất hàng may mặc tại Đan Mạch. Hiện tại em mới chỉ làm các thủ tục đóng thuế thu nhập cá nhân và làm bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Các hoá đơn cần chuyển khoản thì em gửi về cho kế toán ở Đan Mạch thanh toán, những chi phí trả tiền mặt thì em làm giấy yêu cầu thanh toán và lưu hoá đơn vào file.
Theo như em biết cuối năm văn phòng đại diện sẽ phải làm báo cáo hoạt động tài chính nộp cho sở thương mại. Nhưng em không biết phải làm nó như thế nào.
Thêm nữa, em không biết những hoá đơn như thế nào thì không được chi trả tại văn phòng đại diện. Và trong trường hợp nào sẽ có sự thanh tra của cơ quan thuế ?
Rất mong được cả nhà giúp đỡ !

Please help! Please help ! very urgent :(
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ
CÔNG TY .......
số... Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 8.... - Fax: +84 8 8....


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2007BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ CÔNG TY .....
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2006Kính gửi: Sở Thương mại TP. Hồ Chí Minh
Uỷ Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh


Văn phòng đại diện thường trú Công ty .... tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày 20 tháng 02 năm 2006 (Ngày thông báo hoạt động) đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, với nội dung cụ thể như sau:


I. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

(a) Tên Văn phòng đại diện:
(b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .

(c) Tên viết tắt: Không có.

(d) Giấy phép thành lập số
(e) Thời hạn hoạt động: Không giới hạn.

(f) Địa chỉ trụ sở:
(g) Điện thoại: +84 8 - Fax: +84 8

(h) Email:
(i) Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam: .

(j) Số tài khoản tiền Việt Nam: Không có.

II. NHÂN SỰ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(1) Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên: Giới tính: Nam
Quốc tịch: Australia
Hộ chiếu số:
Do Australia cấp ngày tháng năm tại Australia
Nơi đăng ký lưu trú:

(2) Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện:

(a) Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện:

Họ và tên: Giới tính: Nam
Quốc tịch: Australia
Hộ chiếu số:
Do Australia cấp ngày tháng năm tại Australia
Chức danh: Trưởng Văn phòng đại diện

(b) Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện:


Stt Họ và tên Giới tính Giấy CMND Chức danh
Số Ngày, nơi cấp
1.
2.
...

(3) Tình hình thay đổi nhân sự trong năm:


(a) Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Không có thay đổi.

(b) Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện:

Không có thay đổi.

(c) Thay đổi số lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện:

Trong thời gian từ ngày 20 tháng 02 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, Văn phòng đại diện có tăng mới 06 lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện, cụ thể như sau:

Stt Họ và tên Giới tính Giấy CMND Chứcdanh Thời điểm tăng mới
Số Ngày, nơi cấp
1.
2.
...

(4) Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện:

(a) Về lương:

Văn phòng đại diện luôn chi trả tiền lương đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện theo đúng quy định của hợp đồng lao động.

(b) Về thưởng:

Công ty mẹ chưa có chế độ thưởng riêng ngoài lương cho người lao động.

(c) Về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:

Văn phòng đại diện thực hiện đăng ký, kê khai, trích nộp đầy đủ, đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện.

(d) Các chế độ khác như thời gian làm việc, nghỉ ngơi...:

Văn phòng đại diện luôn quan tâm thực hiện theo đúng theo các quy định của luật lao động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(1) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:
- Làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư
- Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác tại Việt Nam.

.....
(2) Tình hình hoạt động thực tế trong năm: (tùy VPDD của bạn)
(3) Các hoạt động khác:

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2006 CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA