lương trong bảo hiểm và lương thực tế đóng thuế TNCN ntn

  • Thread starter trangnguyen88
  • Ngày gửi
T

trangnguyen88

Guest
7/5/09
25
0
0
34
Hà Nội
Công ty em thực hiện đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên với mức lương khác, lương thực tế khác vậy khi tính thuế TNCN sẽ giảm trừ tính 6% trên mức lương thực tế hay trên mức lương đăng ký với bên Bảo hiểm( Mức lương đóng bảo hiểm có thể thấp hơn mức lương thực tế)
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
42
vietnam
Tính lương thực tế - bảo hiểm thực tế nộp
 

Xem nhiều