phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCD

  • Thread starter scorpius16
  • Ngày gửi
S

scorpius16

Sơ cấp
17/3/09
12
0
0
34
can tho
em đang học ngành kế toán :yo yo (53):
có một số phần trong bài tập em ko hiểu.
cả nghiệp vụ nó là như thế này:
1. Ngày 20/01, PKT03 kèm biên bản thanh lý TSCĐ, thanh lý 01 TSCĐHH dùng ở PXSX nguyên giá 10.000, giá trị đã khấu hao 9.000.
2. Ngày 20/01, PNK05 nhập kho phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ, trị giá 500.
3. Ngày 20/01, PC03 chi thanh lý TSCĐ, số tiền 100.
4. Ngày 20/01, PXK05 xuất kho phế liệu thanh lý TSCĐ để bán.
5. Ngày 20/01, PT03 thu tiền bán phế liệu thanh lý TSCĐ, số tiền 800.

em định khoản đến nv 4,5 thì không bít đưa vào tài khoản nào, doanh nghiệp là sản xuất hàng hóa nên bán phế liệu em không đưa vô doanh thu và giá vốn dc. vậy em nên đưa vào đâu? anh chị giúp em với :yo yo (9):
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
dưa vào 711 doanh thu khác
811 chi phí khác
 
A

audit com

Guest
6/4/08
47
1
6
Ha noi
NV4: No 811/co 152x: 500
NV5: No 111/có 511:720
No 111/co 3331: 80
 
S

scorpius16

Sơ cấp
17/3/09
12
0
0
34
can tho
vậy nv 4 dk :Nợ 811 500, Có 1528 500
nv 5: Nợ 111 800, Có 711 800
như vậy đúng không bạn? :015:
 
G

gachip3

Cao cấp
30/8/08
380
1
0
ha noi
bạn không đưa vào 511 đc đâu
vì việc bán phế liệu vẫn đang nằm trong hoạt động thanh lý mà
 
D

d870110

Sơ cấp
em đang học ngành kế toán :yo yo (53):
có một số phần trong bài tập em ko hiểu.
cả nghiệp vụ nó là như thế này:
1. Ngày 20/01, PKT03 kèm biên bản thanh lý TSCĐ, thanh lý 01 TSCĐHH dùng ở PXSX nguyên giá 10.000, giá trị đã khấu hao 9.000.
2. Ngày 20/01, PNK05 nhập kho phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ, trị giá 500.
3. Ngày 20/01, PC03 chi thanh lý TSCĐ, số tiền 100.
4. Ngày 20/01, PXK05 xuất kho phế liệu thanh lý TSCĐ để bán.
5. Ngày 20/01, PT03 thu tiền bán phế liệu thanh lý TSCĐ, số tiền 800.

em định khoản đến nv 4,5 thì không bít đưa vào tài khoản nào, doanh nghiệp là sản xuất hàng hóa nên bán phế liệu em không đưa vô doanh thu và giá vốn dc. vậy em nên đưa vào đâu? anh chị giúp em với :yo yo (9):
Ở NV số 2 khi bạn nhập kho phế liệu:
N 152:500
C 711:500
Tới Nv số 4 khi bạn xuất kho số phế liệu này để bán thì theo mình Dk:
N 131:800
C 152:500
C 711:300
Nv 5:
N 111: 800
C 131:800
Nhưng theo mình các nghiệp vụ này diễn ra cùng ngày bạn có thể Dk ngắn gọn:
KHi thANH LÍ:
N 214:9000
N 811: 1000
C 211: 10000
Chi phí thanh lí:
N 811:100
C 111: 100
Tiền thu từ thanh lí:
N 111:800
C 711:800
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA