Hạch toán khấu hao TSCĐ trong đơn vị HCSN

  • Thread starter hanoi1977
  • Ngày gửi
H

hanoi1977

Guest
10/9/08
3
0
0
Ha noi
Tôi là kế toán một đơn vị SN tự chủ 100%

Đối với tài sản của đơn vị sử dụng kinh doan mà trong giá thành có tính mức khấu hao theo thời gian giờ vậy tôi phải tính KHCB của TS như thế nào

1 - Tính theo tháng, quý hay
2 - Tính bằng mức trích khấu hao /1 giờ x số giờ tham gia SXKD
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

Xeit

Guest
25/10/08
9
0
0
Bac Ninh
Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Áp dụng chế độ kế toán QĐ 19 thì có thể áp dụng khấu hao theo năm hoặc theo tháng. Đối với đơn vị có thể áp dụng tính khấu hao theo tháng, và tính theo tỷ lệ phần trăm
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Bạn xem trong 206, có hướng dẫn các cách khấu hao. bạn lựa chọn phương pháp khấu hao nào tuỳ theo bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA