Mỗi tuần một chuyên đề

khi nào thì chi phí lưu kho được tính vào giá gốc vật liệu mua

  • Thread starter KTV2011
  • Ngày gửi
K

KTV2011

Guest
23/5/09
6
0
1
34
TP. HCM
Mặc dủ trong VAS02 có quy định nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm về cái khoản các chi phí bảo quản này sẽ tính vào giá gốc hàng tồn kho nếu đảm bảo cho quá trình sản xuất tiếp theo . Mình thắc mắc là mua nguyên vật liệu về thì chắc là phải liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất tiếp theo rồi vậy tại sao chí phí lưu kho lại có lúc được tính vào có lúc không ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA