Mỗi tuần một chuyên đề

Bảng chiết tính hàng tăng ( giảm ) giá

  • Thread starter boihoangvt
  • Ngày gửi
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Gởi bạn có số ĐT : 08 9509861. Bạn có thể thưc hiện theo mẫu sau :

Bảng chiết tính hàng tăng ( giảm ) giá.

VD : Hóa đơn số 12345 ngày 12/12/2003 điều chỉnh tăng ( giảm ) cho hóa đơn số 54321 ngày 02/12/2003

Cột thứ 1 : Số thứ tự ( STT )
Cột thứ 2 : Số hóa đơn được điều chỉnh ( 54321 ngày 02/12/2003 )
Cột thứ 3 : Mặt hàng
Cột thứ 4 : Số lượng
Cột thứ 5 : Trị giá trước khi điều chỉnh ( VD : 10.000 )
Cột thứ 6 : Số điều chỉnh tăng (+), giảm (-) [ VD : -1.000 ]
Cột thứ 7 : Trị giá sau khi điều chỉnh ( VD : 9.000 )
P/S : Nếu cần thiết thì có thể thêm 01 cột ghi số hóa đơn điều chỉnh ( 12345 ngày 12/12/2003 )

Copy Bảng qua không được nên phải ngồi gõ chi tiết của các cột. Thông cảm nhé .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA